Nationell sjösäkerhetsvecka gav resultat


Foto: Valdemar Lindekrantz

För tredje året i rad satsade Kustbevakningen under vecka 29 extra på sjösäkerhet genom förannonserade fart- och nykterhetskontroller över hela landet.

Veckans högtrycksbetonade väder gjorde att många sökte sig ut på sjön vilket också märks av i Kustbevakningens statistik.

– Det vackra vädret som rådde under hela pådragsveckan bidrog till en ökning i antal fartöverträdelser och rapporter om sjöfylleri jämfört med föregående år, säger Lars Langman, ställföreträdande regionchef på Kustbevakningen i Nordost.

– Under fjolårets pådrag rapporterade vi färre lagbrott men då var vädret sämre och färre gav sig ut i sina båtar.

Fler kontroller än i fjol
Sammanlagt har Kustbevakningen under veckan genomfört drygt 1000 kontroller och utfärdat 55 fortkörningsböter och rapporterat en person för bristande sjömanskap samt rapporterat 17 fall av misstänkt sjöfylleri över hela landet. Det är en ökning från ifjol men enligt Lars Langman behöver siffrorna inte betyda att svenska båtförare blivit mer vårdslösa. Trafiken med fritidsbåtar var betydligt mer omfattande i år. Underlaget är samtidigt för litet för att man ska kunna dra generella slutsatser.

Det grova sjöfylleriet minskar
– De allra flesta sköter sig och vi har en generellt sett en god regelefterlevnad till sjöss, säger Lars Langman och tillägger att han ser en tydlig trend med allt mindre sjöfylleri sedan sjöfyllerilagen inträdde 2010. Vid den verksamhet som genomfördes under pådragsveckan var det 3,9 % av de båtförare som kontrollerades med sållningsinstrument som rapporterades för sjöfylleri. En positiv trend som är viktig för sjösäkerheten är att det grova sjöfylleriet har minskat markant sedan lagstiftningen infördes 2010.

Mer än bara kontroller
Under pådragsveckan har Kustbevakningen även larmats till flera sjöräddningar, båtbränder och mindre oljeutsläpp. I tisdags bistod flera av Kustbevakningens enheter räddningstjänsten i släckningsarbetet vid en markbrand norr om Sandhamn i Stockholms skärgård. Under onsdagen inleddes en miljöräddningsoperation då en 54 fots motorbåt gick på grund utanför Tjörn på västkusten.

– Det har varit en händelserik vecka för Kustbevakningens del, summerar Lars Langman och poängterar att sjö- och miljöräddningsuppdrag alltid går före ordinarie verksamhet. Får vi ett larm rörande sjö- eller miljöräddning bryter vi alltid pågående verksamhet för att gå till platsen.

Det goda mötet
Syftet med sjösäkerhetspådraget har varit att öka kunskapen om de regler som gäller till sjöss och att ge allmänheten möjlighet att möta Kustbevakningens medarbetare. Förutom alla kontroller har veckan också innehållit många bra och trevliga möten med allmänheten. En positiv trend är att många fritidsbåtsägare numera vid kontrollerna framför att man är positiva till kontrollerna som utförs.

– Vi försöker alltid få till en pratstund med dem vi kontrollerar. Det är ett bra sätt att informera om vad vi gör och varför vi gör det. De flesta uppskattar att vi är ute till sjöss och bidrar till ökad sjösäkerhet, säger Lars Langman.

Statistik för sjösäkerhetspådraget 2015-2016

ÅR

Antal kontroller

Fartöverträdelser
Sjöfylleri

2015

544
15
6

2016

1010
55
17

Publicerad: 2016-07-26

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön