Töre Båtklubb startar projekt för att göra skärgården tillgängligare för rörelsehindrade

Töre Båtklubb kommer under 2017 göra en stor satsning för att anpassa sin anläggning vid Gårdsviken på Bergön i Kalix Skärgård så att även rullstolsburna besökare ska kunna ta del av vår skärgård.

Anläggningen på Bergön började byggas redan under tidiga delen av 70- talet och har under åren utvecklats med både en stor kapacitet för antalet besökare och olika servicefunktioner. Anläggningen är idag en av de större i vår norra skärgård och ett mycket populärt besöksmål för båtar från när o fjärran.

Dessvärre är vår skärgård inte tillgänglig för alla och då särskilt de med någon form av rörelsehinder. Ett faktum Töre Båtklubb tog fasta på i en diskussion bland klubbens medlemmar. Under 2015 startade en arbetsgrupp inom klubben ett arbete för att utröna möjligheterna till att anpassa anläggningen så att fler kan få del av vår skärgård. Ett arbete som så här långt främst fokuserade på hur en anpassning ska göras och hur den ska kunna finansieras.

Efter ett beslut hos Länsstyrelsen Norrbotten har Töre Båtklubb nu fått sitt projekt godkänt med stöd för finansieringen från främst Landsbygdsprogrammet samt från Länsstyrelsen genom Regionala Fonden, även Kalix Kommun har bidragit med en mindre del.

Det här innebär mycket för både klubben, våra besökare och inte minst de personer vi nu hoppas ska kunna få möjlighet att upptäcka vår fina skärgård säger en glad Örjan Stenudd, ordförande Töre Båtklubb. En del av planerad ombyggnation handlar också om att möjliggöra för större turbåtar att tryggt kunna angöra vår anläggning. Båtar med god kapacitet även för rörelsehindrade tillägger Örjan.

Fullt genomfört projekt blir vad vi vet närmast unikt till och med i ett Sverige perspektiv. Målet är att projektet ska vara helt genomfört under senare delen av nästa säsong avslutar Ordförande.

Ett fint initiativ säger Christian Lindgren Ordförande för HSO Norrbotten, vi tror att detta kan bli riktigt bra och på sikt leda till att även fler hamnar och besöksmål anpassas för att öka tillgängligheten för alla.

Projektet handlar i praktiken om 2 huvudområden. En anpassning av ramper, spångar och byggnader så att även rullstolsburna fritt ska kunna färdas i området och även kunna klara en angöring från båt. Projektets andra del är en utökning av kapaciteten för att kunna ta emot fler båtar.

Läs mer om Gårdsviken-»

Publicerad: 2016-10-03

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön