Du är här: HEM | Artikelarkiv | Artikel
 
 

 
   

 

Kustbevakningen satsar brett på trygghet och säkerhet till sjöss


Foto: Kustbevakningen

Under juli och augusti är fritidsbåttrafiken som livligast. I veckan kommer Kustbevakningen därför att fokusera extra på sjösäkerhet.

Nationell kraftsamling för ökad sjösäkerhet

– Samtliga patruller som är igång i veckan kommer att fokusera på att möta båtfolk till sjöss, föra samtal om sjösäkerhet och genomföra hastighets- och nykterhetskontroller, säger Sabina Hansson, sjötrafikhandläggare på Kustbevakningen i Göteborg.

En av Kustbevakningens många uppgifter är att arbeta för en ökad säkerhet till sjöss. Detta görs genom att informera om vilka regler som gäller och se till att de efterföljs.

Sabina Hansson säger att det handlar om att bygga vidare på den redan goda regelefterlevnad som finns bland båtfolket och tillägger att besättningarna även kommer att informera om hur man som båtägare kan öka säkerheten både för sig själv och andra.

– Vi har en stor skärgård med långa avstånd och otillgängliga platser. Det innebär att en första insats av en privatperson kan vara avgörande vid ett olycksfall eller båtbrand, säger Sabina Hansson.

30-tal enheter deltar under veckan

Ett trettiotal av Kustbevakningens fartyg och båtar längs Sveriges kust kommer att delta i satsningen som går under namnet Trygg och säker till sjöss. Fartygen har som vanligt beredskap för att bekämpa oljeutsläpp och genomföra sjöräddning, vilket innebär att annan verksamhet kan avbrytas i händelse av larm.

Syftet med satsningen är att arbeta förbyggande med att öka kunskapen om vilka regler som gäller och att se till att de följs. Det är också ett sätt att ge allmänheten möjlighet att möta Kustbevakningens medarbetare.

– De flesta som träffar oss gör det under sommaren men vår verksamhet löper året om och innehåller så mycket mer än sjötrafikkontroller. Vår huvuduppgift går ut på att värna havsmiljön och säkerställa en levande kust för både oss och kommande generationer, avslutar Sabina Hansson.

Publicerad: 2017-07-04

 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön