Du är här: HEM | Artikelarkiv | Artikel
 
 

 
   

 

Nu görs Kalix skärgård tillgänglig för ännu fler besökare

Det är Töre Båtklubb som är initiativtagare till projektet som ska göra att fler får tillgång till Kalix skärgård – från de allra yngsta till de som har olika funktionsvariationer. Arbetet i projektet har genomförts på klubbens anläggning i Gårdsviken på Bergön. Nu finns en helt ny lekplats för de små och nya spångar, ramper samt större och bättre vändplatser för att göra anläggningen mer tillgänglig för bland annat rörelsehindrade.

Projektet är nu inne i slutfasen och invigning sker lördagen den 29/7 – om vädret tillåter. Media och allmänhet är varmt välkommen att delta.

Redan under tidiga delen av 70-talet påbörjades utvecklingen av Bergöns anläggning i Gårdsviken och har med åren byggt upp ett antal olika servicefunktioner och stor kapacitet vad gäller besökare. Idag är Gårdsviken en av norra skärgårdens större anläggningar och utgör ett mycket populärt besöksmål för båtar från när och fjärran. Töre Båtklubbs olika sociala aktiviteter ger liv åt anläggningen under hela båtsäsongen. Något som också resulterat i utmärkelsen ”Årets Gästhamn” 2014 (utdelas av Praktiskt Båtägande).

Det var klubbens egna medlemmar som såg skärgårdens och den egna anläggningens brister i tillgänglighet och påbörjade efter en tids diskussioner en arbetsgrupp för att råda bot på detta. Arbetsgruppens arbete startade under 2015 och fokuserade på att utröna hur anläggningen skulle kunna anpassas för att möjliggöra att fler skulle få tillgång till Gårdsviken. I arbetet ingick även att undersöka vilka finansieringsmöjligheter som fanns.

Under 2016 la Töre Båtklubb in en ansökan om medel för ”Projektet för ökad tillgänglighet och kapacitet i Gårdsviken”. Finansiering söktes via Länsstyrelsen Norrbotten som beviljade ansökan under hösten 2016. Projektmedlen kommer från Landsbygdsprogrammet, den Regionala Fonden samt Kalix kommun som deltar som medfinansiär.

Projektets praktiska genomförande har fokuserat på två huvudsakliga områden:

  • Tillgängliggörande av ramper, spångar och byggnader. Ett arbete som genomförts med gott stöd från HSO Norrbotten.
  • Utökad kapacitet. Genom fler bryggor och angöringsplatser ges möjlighet att ta emot fler besökare. Den nya lekplatsen gör anläggningen än mer familjevänlig.

”Förverkligandet kommer att betyda mycket för både klubben, våra besökare och inte minst för de personer vi nu hoppas också ska kunna få möjlighet att upptäcka vår fina skärgård” säger en glad Lars Ekerljung, ordförande i Töre Båtklubb. ”En del av planerad ombyggnation handlar också om att möjliggöra för större turbåtar att tryggt kunna angöra vår anläggning. Båtar med god kapacitet även för rörelsehindrade” tillägger Lars. ”Projektet är unikt i de norra delarna av skärgården och mig veterligen även i ett Sverigeperspektiv!”.

 
     
 
     
 

Publicerad: 2017-07-18

 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön