Du är här: HEM | Artikelarkiv | Artikel
 
 

 
   

 

Förenklad samverkan med Polisen

I ett gemensamt förslag till regeringen föreslås Kustbevakningen kunna stödja Polismyndigheten med kort varsel vid polisinsatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet till sjöss.

– Kustbevakningen har en tydlig närvaro i den maritima miljön, och de behov som Polismyndigheten har kan vi tillgodose, säger Johan Norrman, operativ chef på Kustbevakningen.

Uppdraget handlar om att föreslå hur Kustbevakningen effektivt och med kort varsel ska kunna stödja Polismyndigheten operativt. Det stöd som efterfrågas är sjötransporter, flygtransporter och flygspaning vid brådskande polisiära insatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet.

– Vi stödjer redan idag Polisen med transporter, men samarbetet kan utvecklas och förenklas. Det handlar om att använda statens resurser så effektivt och ändamålsenligt som möjligt, säger Johan Norrman, operativ chef på Kustbevakningen.

Förslaget innebär att ge Kustbevakningen uppdraget i regleringsbrevet tillsammans med en anslagshöjning för att täcka kostnaderna. Genom att föra in det i regleringsbrevet kan rätt prioriteringar ske lättare.

Kustbevakningen och Polismyndigheten delar uppfattningen att samarbetet kring maritima insatser som de utförs idag fungerar väl. Men samarbetet bör formaliseras för att säkerställa kontinuitet. Genom kostnadstäckning går anslaget till rätt saker: arbetsuppgifter som Kustbevakningen har i uppdrag att utföra ges prioritet.

Publicerad: 2018-01-26

 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön