Du är här: HEM | Artikelarkiv | Artikel
 
 

 
   

 

Regeringen föreslår premie för elutombordare

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten 2018 att elfordonspremien utvidgas till att även inkludera eldrivna utombordsmotorer till båtar. Samtidigt fylls premien på med ytterligare 45 miljoner kronor för 2018. Vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Den elfordonspremie som infördes i februari i år och som idag omfattar inköp av elcyklar, elmopeder och elmotorcyklar föreslås utvidgas. Utvidgningen innebär att privatpersoner som har köpt en elutombordsmotor också kommer att kunna ansöka om premien hos Naturvårdsverket. Samtidigt fylls elfordonspremien på med ytterligare 45 miljoner kronor för 2018, så att anslaget för 2018 uppgår till totalt 395 miljoner kronor.

− Vi måste snabba på skiftet från smutsiga, ineffektiva och bullriga förbränningsmotorer till rena tysta och effektiva elmotorer. För regeringen är det viktigt att det ska löna sig att göra miljö- och klimatsmarta val för de båtägare som vill vara med och bidra till en grön omställning. Vi är många som vill skydda natursköna vikar och djurlivet vid dessa, säger klimatminister Isabella Lövin.

Sverige är ett av världens mest fritidsbåtstäta länder. Utsläppen från fritidsbåtarna till luft och vatten sker koncentrerat under en kort säsong vilket gör att påverkan på miljön är markant. Äldre motorer i fritidsbåtar ger upphov till stora utsläpp av kolväten, som bland annat kan påverka olika vattenorganismer negativt. Genom att nu inkludera elutombordsmotorer i elfordonspremien breddar regeringen möjligheterna för människor att delta i omställningen till det fossilfria samhället. Samtidigt är det en viktig åtgärd för att skapa rena och levande hav och sjöar.

Regeringen kommer att besluta om de förändringar som är nödvändiga i en bidragsförordning när vårändringsbudgeten har beslutats av riksdagen. Regeringens inriktning för premien är att:

  1. den riktas till privatpersoner som fyllt 18 år och som köper en ny eldriven utombordsmotor till en båt.
  2. en begränsning till en premie per person sätts.
  3. bidraget ska motsvara 25 procent av inköpspriset inklusive moms. men det ska finnas ett maxbelopp för att bidraget ska få en bred spridning. Maxbeloppet kommer vara 10 000 kronor.
  4. bidraget ska gälla retroaktivt från och med 12 april 2018. Det är därför viktigt att den som har köpt en ny eldriven utombordsmotor till en båt från och med detta datum sparar kvittot för att kunna ansöka om bidraget, under förutsättning att utombordsmotorn omfattas av bidraget enligt förordningen. På kvittot måste den motor som premien söks för att kunna identifieras, till exempel med ett ID-nummer.
  5. Naturvårdsverket ska ansvara för utbetalningen av bidraget.
  6. Regeringens ambition är att premien ska gälla för elutombordsmotorer som kan ersätta en förbränningsmotor på 5 hästkrafter. Det kommer därför att finnas en nedre effektgräns för de elmotorer som ska omfattas av bidraget. Vilken effektgräns som ska gälla kommer att framgå av förordningen.

Publicerad: 2018-04-12

 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön