Du är här: HEM | Artikelarkiv | Artikel
 
 

 
   

 

Dags att ta upp båten, Svenska Båtunionen ger åtta enkla tips som sparar miljön

De närmaste veckorna tar många upp sina fritidsbåtar inför vintern. Med Svenska Båtunionens enkla tips går båtupptagningen lätt och smidigt med minsta möjliga miljöpåverkan.

  • Har du omålad botten kan du använda en borsttvätt innan du tar upp båten. Det är också tillåtet att tvätta på land.
  • Spolar du en målad botten med högtryckstvätt, gör det på en spolplatta med rening.
  • Använd propylenglykol enligt tillverkarens anvisningar för frostskydd och konservering av motorer. Propylenglykolen är mycket snällare mot miljö och människa än den gamla etylenglykolen som är starkt giftig. Samla ihop alla rester.
  • Använd annat miljömärkt frostskydd för toaletter och avlopp, där vätskan inte kan samlas upp igen i vår. Exempel är Kemetyl Antifrost Natur, Vake antifrost eller miljömärkt spolarvätska.
  • Fyll bensin- eller dieseltank för att undvika kondensvatten och därmed förstört drivmedel till våren.
  • Använd om möjligt HVO100-diesel. Den har goda lagringsegenskaper och är producerat av förnyelsebar råvara.
  • Använd alkylatbensin till bensinmotorer som klarar det. Alkylatbensinen ger lägre utsläpp och har goda lagringsegenskaper.
  • Samla upp gammal olja, förbrukad kylvätska, trasiga batterier och liknande miljöfarligt avfall. Lämna in på kommunens återvinningscentral eller på miljöstation på båtklubben eller varvet om de har en sådan.

Fler tips och råd för miljösmart båtägande hittar du på batmiljo.se! Karta över borsttvättar och spolplattor finns på batmiljo.se/underhall.

Publicerad: 2019-10-01

 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön