Du är här: HEM | Artikelarkiv | Artikel
 
 

 
   

 

751 fall av sjöräddning under maj – augusti 2019


Sjöfarstverkets sjö- och flygrädddningshelikopter i samarbete med Sjöräddningssällskapet

751 fall av sjöräddning under perioden maj–augusti. Det är facit när årets fritidsbåtsommar summeras. Det är en minskning med 11 procent från den varma sommaren 2018. Grundstötningar, bränder ombord och maskinhaveri minskar under 2019.

Under sommaren 2019 har antalet grundstötningar där situationen inneburit en överhängande risk minskat. Vädret kan ha varit en bidragande orsak då 2019 bedöms ha varit en sommar med mildare vindar än tidigare år. Fritidsbåtarna står fortfarande för merparten av räddningsinsatserna och det är i juli månad de flesta olyckorna sker. De vanligaste orsakerna är maskinhaveri och grundstötning, även om antalet grundstötningar minskar drastiskt i jämförelse med perioden 2016-2018. Motorbåtar förolyckas i något större utsträckning än segelbåtar. Vattenskotrarna berör endast en liten del av statistiken för 2019.

– Det är glädjande att statistiken visar en nedåtgående kurva för antalet grundstötningar, säger Laila Kärrhage, driftchef på JRCC, Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral. Några antaganden är att sommarens väder inneburit färre antal dagar med starka vindar. En annan orsak kan vara den sjösäkerhetskampanj som Sjöfartsverket lanserade inför fritidsbåtssommaren.

Under perioden maj – augusti, som är den huvudsakliga fritidsbåtsäsongen, har Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral hanterat 751 sjöräddningsärenden. Endast 123 av dem hade grundstötningar som orsak. Det kan jämföras med somrarna 2016-2018. Då skedde ca 170 grundstötningar årligen. Antalet bränder har under 2019 återgått till mer normala värden, då 2018 innebar ett högt antal bränder ombord på fritidsbåtar vilket man bedömer ha berott på den värmebölja som sommaren 2018 innebar.

– Sjöfartsverket gör en sjösäkerhetskampanj på våren varje år och inför sommaren 2019 var vi lite mer omfattande än brukligt. Vår förhoppning är att den också har påverkat den markanta minskningen av grundstötningar, maskinhaveri och bränder ombord, säger Laila Kärrhage avslutningsvis.

De flesta räddningsuppdragen sker i Stockholms- och i Västra Götalands län där det finns flest fritidsbåtar under sommaren.

Antalet ärenden med överhängande risk som rört fritidsbåt har minskat under 2019 jämfört med förra året.

Publicerad: 2019-11-14

 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön