Use Google to translate. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bottenviken

4001 öar av Sveriges totalt 98 372 havsöar ligger i Bottenvikens skärgård dvs i de fem kustkommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda. Det är lätt att hitta sig ett alldeles eget smultronställe på någon av de många öarna och skären. Här är det undebart att luffa runt i båt blant tusentals öar. Båtliv i norrland.

Allt från karga skär till skogsbevuxna och bebodda öar. Det finns därför många spännande platser att besöka, och båtlivet är tack vare de goda förutsättningarna också omfattande här i norr.

 
Skellefteå skärgård Piteå skärgård Luleå Skärgård Kalix skärgård Haparanda skärgård
 
HEM / DISTANS
 

Våra avståndstabeller visar hur långt det är mellan olika besöksmål i Haparanda, Kalix och Luleå skärgårdar. Tabellen visar inte alltid kortaste avstånd. Under mätning har vi följt leder där dom finns. Se tabellen som ett hjälpmedel för att beräkna ca avstånd när du är ute och seglar från ett besöksmål till ett annat. Avstånden är i nautisk mil (nm, även benämnd distansminut) där 1 nm är 1852 meter. Tabellerna finns också i visitkort storlek för varje kommun. Vill du beräkna kostnader och tid, läs vidare under sidan.

Avståndstabeller på bilkartor följer vägarna. Men på sjön väljer vi ju själva vilken väg vi tar, och segelbåtar kryssar ofta i motvind. Tabellen här nedan visar avstånden mellan olika hamnar och öar enligt linjerna på kartan. Vi har valt rutterna med erfarenhet av hur båtägare ofta färdas. Väljer man en annan väg blir avståndet naturligtvis annorlunda.

Avståndstabell i distansminut i Haparanda skärgård
Klicka här för karta (Eniro)

Sjömackar i Haparanda skärgård. Klicka på hamnen för mer information.
Haparandahamn
Tömningsstationer för toalettavfall i Haparanda skärgård.
Haparandahamn

 

Hapa Sesk Han. Torn Kat. Hamn Skom SeskF Sands Hepo Kniv Bysk
Haparandahamn   19,0 7,5 8,3 12,0 12,8 5,9 9,4 18,2 12,1 16,4 9,1
Seskarö 19,0   4,8 12,5 15,2 18,5 9,6 12,9 21,6 16,6 19,8 13,3
Hanhinkari 7,5 4,8   1,3 4,9 5,7 6,0 10,6 21,6 13,2 9,2 12,3
Torne-Furö 8,3 12,5 1,3   4,3 6,5 7,0 12,5 22,6 12,5 8,6 11,7
Kataja 12,0 15,2 4,9 4,3   1,9 7,2 15,2 20,4 9,1 5,4 8,4
Stora Hamnskär 12,8 18,5 5,7 6,5 1,9   6,3 5,0 25,1 7,9 4,0 7,0
Skomakaren 5,9 9,6 6,0 7,0 7,2 6,3   11,3 19,0 8,3 10,1 5,1
Seskar-Furö 9,4 12,9 10,6 12,5 15,2 5,0 11,3   10,1 12,6 17,2 13,3
Hap Sandskär 18,2 21,6 21,6 22,6 20,4 25,1 19,0 10,1   11,5 15,9 14,8
Hepokari 12,1 16,6 13,2 12,5 9,1 7,9 8,3 12,6 11,5   5,3 3,3
Knivskär 16,4 19,8 9,2 8,6 5,4 4,0 10,1 17,2 15,9 5,3   4,4
Byskär 9,1 13,3 12,3 11,7 8,4 7,0 5,1 13,3 14,8 3,3 4,4  

Avståndstabell i distansminut i Kalix skärgård
Klicka här för karta (Eniro)

Sjömackar i Kalix skärgård. Klicka på hamnen för mer information.
Båtskärsnäs (Norrkust Marina), Marahamn Båthamn
Tömningsstationer för toalettavfall i Kalix skärgård.
Töre Hamnförening

 

Töre Gård. Rån. Huv. Gets. Berh. Liks. Mara. Nord. Malö. Trut. Båts.
Töre   10,4 12,4 21,3 19,7 17,9 20,2 23,4 25,5 34,5 28,5 31,7
Gårdsviken 10,4   4,8 7,8 12 10,2 19,8 18,4 20,4 27,4 21,3 24,2
Rånön 12,4 4,8   7,7 10,6 6,6 12,3 14,9 17 23 17,8 22,6
Huvön 21,3 7,8 7,7   3,6 4,1 5,6 15,4 17,5 21,7 18,3 20,9
Getskär 19,7 12 10,6 3,6   2 1,7 12,5 14,6 18,9 16,7 18
Berghamn 17,9 10,2 6,6 4,1 2   2,4 12,6 14,7 19,5 17,1 18,6
Likskär 20,2 19,8 12,3 5,6 1,7 2,4   10,2 12,1 20,1 22 25,6
Marahamn 23,4 18,4 14,9 15,4 12,5 12,6 10,2   2,1 20,3 5,5 9,8
Nordanskär 25,5 20,4 17 17,5 14,6 14,7 12,1 2,1   18,9 3,2 7,5
Malören 34,5 27,4 23 21,7 18,9 19,5 20,1 20,3 18,9   23,3 18,5
Trutskär 28,5 21,3 17,8 18,3 16,7 17,1 22 5,5 3,2 23,3   7,5
Båtskärsnäs 31,7 24,2 22,6 20,9 18 18,6 25,6 9,8 7,5 18,5 7,5  

Gårdsviken - Huvön, mellan Gårdsviken och Näverön
Gårdsviken - Getskär, mellan Gårdsviken och Näverön

Avståndstabell i distansminut i Luleå skärgård
Klicka här för karta (Eniro)

Sjömackar i Luleå skärgård. Klicka på hamnen för mer information.
Ettans Marina, Lövskär båthamn. Från Klubbviken/Likskär till Lövskär ca 3 nm.
Tömningsstationer för toalettavfall i Luleå skärgård.
Ettans Båthamn, Lövskärs båthamn (2015)

 

Lule Klub. Jun. Klun. Smås. Brän. Hind. Skv. Ger. Röd Ant. Kall.
Luleå   7,2 11,0 14,4 17,8 24,2 17,7 17,2 9,6 18,4 10,7 11,0
Klubbviken 7,2   3,8 7,2 10,6 17,0 10,5 10,0 7,9 14,7 15,7 15,7
Junkön 11,0 3,8   5,3 9,3 13,7 12,3 7,2 6,2 11,5 12,5 15,8
Kluntarna 14,4 7,2 5,3   4,3 7,9 8,9 7,9 10,7 14,0 15,0 18,3
Småskär 17,8 10,6 9,3 4,3   4,8 8,0 9,9 14,5 19,0 18,5 21,9
Brändöskär 24,2 17,0 13,7 7,9 4,8   6,8 13,5 19,5 21,2 23,3 26,9
Hindersön 17,7 10,5 12,3 8,9 8,0 6,8   15,7 17,5 22,5 24,4 28,0
Skvalpen 17,2 10,0 7,2 7,9 9,9 13,5 15,7   8,5 9,5 18,2 15,5
Germandön 9,6 7,9 6,2 10,7 14,5 19,5 17,5 8,5   8,8 7,0 10,4
Rödkallen 18,4 14,7 11,5 14,0 19,0 21,2 22,5 9,5 8,8   10,9 15,6
Antnäs-Börstskär 10,7 15,7 12,5 15,0 18,5 23,3 24,4 18,2 7,0 10,9   5,5
Kallaxön 11,0 15,7 15,8 18,3 21,9 26,9 28,0 15,5 10,4 15,6 5,5  

Avståndstabell i distansminut i Piteå skärgård
Klicka här för karta (Eniro)

Sjömackar i Piteå skärgård. Klicka på hamnen för mer information.
Norra Hamn.
Tömningsstationer för toalettavfall i Piteå skärgård.
Renöhamn.
Västra Kajen.

 

Vkaj Stens Stor Mell Varg Bagg Mose Svinö InreM Nord Norra PiteR
Västra Kajen   13,9 18,5 19,0 19,9 22,0 26,8 25,0 24,7 26,4 30,2 19,4
Stenskär 13,9   9,3 9,4 10,5 13,0 17,6 17,3 15,5 17,2 21,0 12,0
Stor-Räbben 18,5 9,3   9,0 10,7 13,2 17,8 16,0 15,3 17,2 20,8 15,8
Mellerstön 19,0 9,4 9,0   3,9 6,4 11,0 9,6 8,9 10,7 14,4 22,0
Vargön 19,8 10,5 10,7 3,9   3,9 8,5 6,7 6,4 8,1 11,9 23,1
Baggen 22,0 13,0 13,2 6,4 3,9   6,0 4,2 3,9 5,6 9,4 25,6
Mosesholmen 26,8 17,6 17,8 11,0 8,5 6,0   2,0 8,5 10,3 6,8 30,2
Svinöra 25,0 17,3 16,0 9,6 6,7 4,2 2,0   6,7 8,5 5,6 28,4
Inre Mörögrund 24,7 15,5 15,3 8,9 6,4 3,9 8,5 6,7   2,1 11,9 28,9
Nord-Mörön 26,4 17,2 17,2 10,7 8,1 5,6 10,3 8,5 2,1   13,7 30,7
Norra Hamn 30,1 21,0 20,8 14,4 11,9 9,4 6,8 5,6 11,9 13,7   33,6
Pite-Rönnskär 19,4 12,0 15,8 22,0 23,1 25,6 30,2 28,4 28,9 30,7 33,6  

Avståndstabell i distansminut Finska kusten

För att främja finlandsseglingar har vi lagt ut avståndstabell för den finska kusten i Bottenviken. Vill du ha information om hamner och besöksmål med service kan du klicka in på www.bottenviken.se/finland Trävlig segling i sommar!

 

Tora Kemi Selk Kuiv Iin R Karlö Uleåb Brahe Tanka Karle Jakob Vasa
Toranda   15 12 33 44 53 63 72 119 125 140 190
Kemi 15   13 25 35 42 53 67 114 120 137 185
Selkäsarvi 12 13   26 35 48 50 58 108 110 126 174
Kuivaniemi 33 25 26   19 40 39 60 117 118 135 185
Iin Röyttä 44 35 35 19   30 25 56 108 110 130 181
Karlö* 53 120 48 40 30   25 79 79 83 101 151
Uleåborg 63 53 50 39 25 25   51 106 25 128 185
Brahestad 72 61 58 60 56 79 51   62 64 83 137
Tankar 119 114 108 117 108 79 106 62   10 23 76
Karleby 125 120 110 118 110 83 25 64 10   27 85
Jakobstad 140 137 126 135 130 101 128 83 23 27   70
Vasa 190 185 174 185 181 151 185 137 76 85 70  

* Karlö = finska Hailuoto

 • Luleå Södra Hamn- Hailouto/Karlö 52nm
 • Karlö - Uleåborg 25nm
 • Bjuröklubb - G:a Karleby/Tankar 47nm

Hur långt det är till målet?

Viktigt är att veta hur långt det är till målet och hur lång tid detta tar med en viss fart. På sjön anges farten i knop. 1 knop är lika med 1 nautisk mil (nm) per timme. När man räknar ut tiden det tar, tar man sträckan man skall åka och delar det med farten gånger 60 är lika med tiden. Båtens fart mäter man med en logg eller knopräknare. Man kan också få fram farten i olika navigationssystem med GPS.

Exempel: Om du åker från Ettans båthamn i Luleå och skall ut till Klubbviken. Distansen är 7,2 nm. Du åker i 12 knop:

 • Distans = 7,2nm / 12knop X 60= ca 36 minuter tar det att åka.

Men, vad kostar det att åka båt?
- och hur mycket bränsle drar dom olika båtmotorerna? Tabellen under och i spalten till höger visar bränsleförbrukning för äldre motorer som är vanliga i våra vatten.

Exempel: Åker man med en Kabinbåt på 24 fot som väger 2,6 ton som har en bränsleförbrukning på 2,0 liter per nm kostar det tur/retur Klubbviken 374 kronor med ett bränslepris på 13 kronor.
Exempel: 7,2 nm x 2 = 14,4 nm x 2 liter bränsleförbrukning x 13 kronor = 374 kronor.

 • Båttyp (Båttyp/Vikt) 
 • Motor (Motor)
 • Fart i knop (Fart)
 • Gångtid i min (Tid)
 • Bränsle-förbrukning (L) 
 • Bränsleförbrukning per timme (L/tim)
 • Bränsle-förbrukningper distans (L/M)

Båttyp

Motor

 Fart

Tid

L

(L/tim)

(L/M)   

Daycruiser 21" / 1,8 ton AQ130 28 43 22 L 31 L/tim 1,1 L/M
Daycruiser 21" / 1,8 ton AQ130 24 50 14 L 17 L/tim 0,7 L/M
Kabinbåt 24" / 2,6 ton AQ170 27 45 40 L 53 L/tim 2,0 L/M
Kabinbåt 24" / 2,6 ton AQ170 22 54 23 L 25 L/tim 1,2 L/M
Motorkryssare 40" / 8 ton Diesel 200 hk 13,5 90 58 L 39 L/tim 2,9 L/M
Motorkryssare 40" / 8 ton Diesel 110 hk 10,5 114 40 L 21 L/tim 2,0 L/M
Halvplanande båt 27" / 2,5 ton Diesel 110 hk 15 80 31 L 23 L/tim 1,6 L/M
Halvplanande båt 27" / 2,5 ton Diesel 68 hk 11,2 108 24 L 13 L/tim 1,2 L/M
Motorseglare 35" / 5 ton Diesel 110 hk 10,8 111 40 L 22 L/tim 2,0 L/M
Motorseglare 35" / 5 ton Diesel 68 hk 9,5 126 30 L 14 L/tim 1,5 L/M
Motorseglare 35" / 5 ton Diesel 35 hk 8 150 20 L 8 L/tim 1,0 L/M
Motorseglare 35" / 5 ton Diesel 25 hk 7,2 168 16 L 7 L/tim 0,9 L/M
Snipa 20" / 1,8 ton Diesel 35 hk 9,4 126 15 L 7 L/tim 0,8 L/M
Snipa 20" / 1,8 ton Diesel 25 hk 8,3 144 12 L 5 L/tim 0,6 L/M
Snipa 20" / 1,8 ton Diesel 10 hk 6,1 198 7 L 2 L/tim 0,4 L/M

(Källa: Drevia, baserat på information från Volvo Penta)

Avståndstabeller för Bottenvikens skärgård med karta. Kartorna är tryckta på vattentåligt material i A4-format. Tabellerna finns i en 16 sidors minifolder tillsammans med annan nyttig information, till exempel översikter över båtklubbarna och deras klubbanläggningar i skärgården, information om öppningsbara broar, beräkning av distanser, hastigheter och tider mm. Minifoldern med avståndstabellerna har samma storlek som ett visitkort! Perfekt för plånboken eller i bröstfickan.

Finns att köpa på:

 

Bottenviken Distans
Luleå, Södra Hamn - Gårdsviken, Kalix 29,7 nm
Luleå, Södra Hamn - Töre, Kalix. 39,2 nm
Luleå, Södra Hamn - Stora Trutskär (KSMS) 47,0 nm
Luleå, Södra H. - Båtskärsnäs, via Gårdsviken 48,2 nm

Luleå, Södra Hamn - Camp Frevisören, Kalix

48,2 nm
Luleå, Södra Hamn - Seskarö, Haparanda 55,2 nm
Brändöskär - Malören Kalix 20,0 nm
Malören - Haparanda Sandskär 8,5 nm
Båtskärsnäs - Torneå Finland 28,0 nm
Luleå - Hailouto/Karlö 52 nm
Karlö - Uleåborg 25 nm
Bjuröklubb - G:a Karleby/Tankar 47 nm
Torneå (Toranda) - Kemi Finland 15,0 nm
Kemi - Iin Röyttä Finland 35,0 nm
Iin Röytää - Uleåborg Finland 25,0 nm
Luleå, SH - Piteå Västra Kajen (Indre farled) 65,0 nm
Luleå, Södra Hamn - Pite-Rönnskär 48,8 nm
Luleå, Södra Hamn - Kåge Båthamn 67,0 nm
Luleå, Södra Hamn - Kurjoviken, Skellefteå (Y. farled) 73,6 nm
Luleå, Södra Hamn - Bjuröklubb 72,5 nm
Luleå, Södra Hamn - Ratan 109,3 nm
Luleå, Södra Hamn - Holmön 118,4 nm
Luleå, Södra Hamn - Ulvön 195 nm
Luleå - Stockholm skärgård, norra delen ca 450 nm

Hur mycket drar en båtmotor egentligen?

Det kostar att åka båt. Här presenteras resultatet av undersökningar som Volvo Penta själva har gjort. Undersökningarna avser förbrukning på inombordsmotorer monterade i ett antal av de vanligast förekommande båtmodellerna. Detta exempel är relativt gammalt men kan ändå vara användbart idag eftersom motorerna och båttyperna ofta finns kvar. Dessutom kan man använda detta test för att jämföra sin egen båt/motorkombination, med hur bränsleförbrukningen förhöll sig när motorn var ny.

I tabellen till vänster på sidan visas 6 olika båttyper för vilka hastighet, gångtid och bränsleförbrukning redovisas tillsammans med ett antal motoralternativ. Gångtiden motsvarar en färd på 20 Nm, vilket kan jämföras med sträckan Brändöskär-Malören.


Klicka för större bild

I bilden här ovanför, som visar bränsleförbrukningen i liter per distansminut för bensinmotorer vid olika farter och vid olika motoralternativ. Ett förhållande som speciellt bör noteras i detta diagram är hur bränsleförbrukningen ökar vid ökat effektuttag och att det är den sista knopen som kostar mest bensin. Vidare framgår också att en båt med liten motoreffekt vid högre farter får en högre förbrukning i liter per distansminut, p.g.a. ett högre varv.


Klicka för större bild

I den sista bilden visas analogt bränsleförbrukningen i liter per distansminut för dieselmotorer vid olika farter och vid olika motoralternativ. Här är skillnaderna inte lika dramatiska och förbrukningen är relativt linjär.


Yamaha körfakta

Ett interessant dokument från Yamaha med tester på Yamaha utombordare från 0 - 300 hk på 5 olika båtmodeller. Mätningarna är utförda av MarinReportage. Här visas bränsleförbrukning per sjömil och timme på olika motorstorlekar och båtmodeller. Båtmodeller i testet: Buster, Finnmaster, Pioner, Yamarin och Yamarin Cross.

Ladda ner dokumenter här-»

 
 
   
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgård. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

 

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

 

 

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

 

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 621 39 81