Use Google to translate. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Du är här: HEM | Haparanda skärgård | Öar i Haparanda | Stora Hamnskär
Lat 65o 42,09 N Long 24o 06,60 E

 
Stora Hamnskär

Stora Hamnskär ligger i de nordligaste delarna av Sveriges skärgård där landhöjningen och havets påverkan ger en dynamik som ger en särpräglad flora och fauna. Även geologin i området är av intresse. Ön har en rik förekomst av arten Strandviva (Primula nutans). Delar av ön ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddad natur, Natura 2000.

Näset mellan Stora Hamnskär och halvön Prokko består till stor del av strandäng med en flora som indikerar viss kalkpåverkan. I övrigt består området av torr rished med en, rönn och al samt lövbård mot vattnet. Visst inslag av barrtäd finns i området.
Inom området finns lämningar efter äldre tiders fiske i form av bl.a. tomtningar.

Den östra viken på Hamnskär utgör en bra natthamn för alla vindar utom vid ostliga. Vid passage genom sundet mellan Hamnskär och Kataja bör du inte hålla dig öster om mittlinjen då det markerade grundet på sjökortet ligger något längre ut än vad sjökortet visar.

Nordöstra udden har en fin badstrand. Du kan ankra öster om badstranden.

   

 

 
Ö- och hamnservice
Sopmaja          
 

Gästhamnen:

Inseglings-beskrivning

Den östra viken på Hamnskär utgör en bra natthamn för alla vindar utom vid ostliga. Vid passage genom sundet mellan Hamnskär och Kataja bör du inte hålla dig öster om mittlinjen då det markerade grundet på sjökortet ligger något längre ut än vad sjökortet visar.

Nordöstra udden har en fin badstrand. Du kan ankra öster om badstranden.

 

 
 
   
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgård. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

 

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

 

 

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

 

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 621 39 81