Use Google to translate. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Du är här: HEM | Haparanda skärgård | Öar i Haparanda | Stora Hepokari
Lat 65o 60,88 N Long 24o 10,76 E

 
Stora Hepokari

På Hepokari som ligger i skärgårdens yttre del, cirka fem kilometer från finska
gränsen. Här finns en av nordens rikaste fornlämningar i skärgårdsmiljö. Här hittar man blant annat restana av ett helt bykomplex tilllsammans med båtlämningar, en labyrint och gistgårdsrösen.

Ön Hepokari har dessutom en intressant flora. Hamnen ger bra skydd för de flese vindar. I viken finns också en eldplats. Ön är till viss del blockig och har en stor andel öppna moränstrandängar. Även enbuskmark samt lövinslag finns på ön.

Stora Hepokari är utvalt att ingå i Natura 2000 eftersom det i området finns en art som finns med i art- och habitatdirektivet.
Området består av ön Stora Hepokari i Haparanda skärgård. Området hyser mycket rik förekomst av strandviva.

Toppbilde: Paljas som ligger intill Hepokari.

   

Bilder från ön

         
   
         
     
         

 
Ö- och hamnservice
Sopmaja          
 

Gästhamnen:

Grillplats, labyrint, bosättningar och gistgårdsrösen, fiskeläge.


 

 

 
 
   
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgård. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

 

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

 

 

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

 

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 621 39 81