Use Google to translate. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Du är här: HEM | Kalix skärgård | Hamnar i Kalix | Sangis
Lat 65o 50,60 N Long 23o 29,63 E

 
Sangis Hamnförening

I Sangis finns en småbåtsham nära Sangisälvens utlopp. Båthamnen har 30-tal båtplatser och en sjösättningsramp. Goda parkeringsmöjligheter.

Sangis är beläget 2 mil öster om Kalix vid E4. I Sangisområdet bor det ca 700 personer. Namnet kan ha samband med finska personnamnet Sanki.

Byn ligger på gränsen mellan svensk och finsk kultur och dessutom drag av både kustboende- och älvdalsbygd. Sangisälven var förr en mycket tydlig gräns mellan
Norrbottens svensk- respektive finskspråkiga bygd, vilket framgår vid en jämförelse mellan ortsnamnen öster och väster om älven. Byns äldre bebyggelse är grupperad som en långsträckt tornedalsby, med gårdar uppradade längs älven och odlingar på de väldrenerade strandbäddarna.

Sangis tillhör de kustbondebyar som etablerades redan under medeltiden. Äldsta skriftliga belägg för bebyggelse i Sangis är 1539. Antalet gårdar under mitten av 1500-talet uppgick till 12 vilket tyder på att byn etablerades långt tidigare. Huvudnäringarna, jordbruk och fiske, har i hög grad präglat kulturlandskapet och bebyggelsen i byn. Naturlandskapet inom området kännetecknas av till största delen låglänt kustmiljö. Gårdsnamn och påhittade tilltalsnamn är väl bevarade och lever fortfarande kvar (säger man det rätta namnet på en person vet knappast någon vem det är). Sangis har varit Sveriges största by under mitten på 1900-talet.

    Bilder från hamnen
         
         
   
         
   

 

 
Hamnservice (klicka för bild)
Båtramp            
 

Gästhamnen:

Hamnplatser: 30,
Förtöjning: Y-bom
Hamnservice: Sjösättningsramp.


Sangis hamnförening har plats för fler medlemmar. Föreningen har idag 22 medlemmar.

Kontaktperson:
Ola Rautila
Telefon 0923-671302
Adress Älvvägen 9, 952 72 SANGIS

 

 
 
   
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgård. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

 

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

 

 

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

 

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 621 39 81