Use Google to translate. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Du är här: HEM | Luleå skärgård | Hamnar i Luleå | Bergnäsets småbåtshamn
Lat 65o 34,50 N Long 22o 07,25 E

 
Bergnäsets småbåtshamn

Kort historik
Bergnäsets småbåtshamn anlades av Nederluleå kommun i början av 60-talet.Efter kommunreformen kom den att tillhöra Luleå kommun som ägde och administrerade alla sina småbåtshamnar fram till 1992 då alla hamnarna avyttrades till privata ägare.

Bergnäsets hamnförening bildades sålunda 1992 och är sedan dess ägare till hamn och intilliggande hamnplan som disponeras som uppläggningsplats för båtar och trailers. Föreningen drivs som ideell förening. Medlemskap och delägande erhålles genom köp av kajplats antingen direkt av föreningen eller genom övertagande av kajplats från någon av föreningens medlemmar. Intresseanmälan kan ställas till föreningens sekreterare eller ordförande. Uppläggningsplatserna uthyres årsvis med en avgift som beslutas av föreningens årsmöte; för närvarande 600 kr/vintersäsong. Ett litet antal kajplatser uthyres säsongsvis.

Hamnbeskrivning
Hamnen erbjuder ett gott skydd mot alla vindriktningar genom en kraftig stenpir som omger kajerna. Topografin på intilliggande terräng förstärker detta skydd vid de sommartid oftast rådande vindarna.
Hamnen omfattar 185 kajplatser och 72 uppläggningsplatser. Ramp för iläggning/upptagning är belägen i hamnens centrum. Mastkran finns ej.

Vid normalvattenstånd är hamnens djupförhållanden goda för alla typer av fritidsbåtar med undantag för djupgående stora segelbåtar och i hamnens norra del som bara bör utnyttjas av mindre motorbåtar.
Kommunalt vatten finns tillgängligt från ett flertal tappställen på hamnplanen samt längst ut på mittersta kajbryggan.

Grillplats finns invid vaktstugan.
Sopcontainer och toalett är uppställda i centrum av hamnplanen. Grillplats finns invid vaktstugan.
Eluttag finns i anslutning till varje brygga.
Parkering kan ske på friställda uppställningsplatser.
Hela hamnområdet är nattetid upplyst från höga master.

Hamnens belägenhet och utformning gör att den kan betraktas som en av de vackraste och trevigaste bland alla småbåtshamnarna i Luleå.

Hamnen bevakas
- kvälls- och nattetid under hela båtsäsongen. Det är starkt önskvärt att tillfälliga gäster som besöker hamnen tar kontakt med vakten eller någon av ovanan nämnda kontaktpersoner både vid ankomst och när hamnen lämnas.

 

    Bilder från hamnen
         
         
   
         
   
         

Kuriosa
Minns ni ångfärjan "Trafik"?
Från år 1900 fram till 1954 transporterade, Sveriges nordligaste ångfärja, lulebygdens invånare mellan staden och Bergnäset. Färjan gjorde sin sista tur den 6 juli 1954, då den nybyggda Bergnäsbron togs i bruk

 
Hamnservice (klicka för bild)
Törrtoa Sopmaja Båtramp Badplats Kulturminne Grillplatser  

Gästhamnen:
Några gästplatser.
Hamndjup: 2,5 meter vi normalvattenstånd

Hamnservice:
Båtramp, färskvatten, toaletter, vatten och el.


Bergnäsets Hamnförening

Kontaktpersoner 2010/11:

Ordförande Matts Rehnström
matts.rehnstrom@gmail.com
0920-223342
070-5285261

Sekreterare Alf Grafström
alf.grafstrom@ltu.se
070-347 58 54

Kassör och Båtplatsuthyrning
Kjell Rask
kjell.rask@ltu.se
070-529 51 06

Övriga styrelsemedlemmar
Olof Wikström
Torborg Eriksson
Jan-Erik Innala
Kjell Lindfors

Priser:

Medlemskap och delägande erhålles genom köp av kajplats genom övertagande av kajplats från någon av föreningens medlemmar. Intresseanmälan kan annonseras på klubbens anslagstavla eller på webbplats så som Lokus eller dylikt.

Rampmedlemskap för de som endast vill använda sjösättningsrampen kan sökas genom att kontakta vakten eller så kassören eller ordförande. Pris 350: per säsong.
Uppläggningsplats 600 kr/vintersäsong.

Ett 30-tal kajplatser uthyres säsongsvis. Intresse för att hyra plats görs genom att maila till kassören.

 
 
   
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgård. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

 

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

 

 

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

 

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 621 39 81