Use Google to translate. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Du är här: HEM | Luleå skärgård | Hamnar i Luleå | Gamla Färjlägets Båthamnsförening
Lat 65o 35,10 N Long 22o 07,52 E

 
Gamla Färjlägets Båthamnsförening

Gamla Färjlägets småbåtshamn är en av de äldsta i Luleå. Redan på 1920-talet fanns en brygga för småbåtar i Kastellgatans förlängning och den yttre stenarmen som fortfarande används finns med på en karta över Luleå från 1939.

Hamnen ägdes och förvaltades av Luleå kommun tills den, liksom flera andra hamnar, såldes till olika hamnföreningar. Gamla Färjlägets båthamnsförening har haft hamnen i sin ägo sedan 1992. Sedan dess har hamnområdet snyggats upp, en hamnstuga och en förrådsbyggnad har uppförts vilket sammantaget har inneburit att hamnen trots sin litenhet, eller kanske just därför, av många anses som den trevligaste hamnen i Luleå.

Färjtrafiken pågick från mitten av maj till slutet av november. År 1935 fraktade färjan 200 000 personer och 25 000 bilar. Bergnäsbron invigdes sommaren 1954 och därmed gjorde Trafik sin sista tur över älven, den 4 juli 1954.

Hamnbeskrivning:

Hamnen ligger mycket väl skyddad strax norr om det gamla färjläget vid Gültzauudden i centrala Luleå. Hamnområdet är anpassat med hänsyn till det omgivande parkområdet och många promenerande Luleåbor brukar stanna till ett tag för att titta på båtarna och njuta av utsikten över älven.
Hamnen har 45 hamnplatser som alla ligger vid fasta bryggor mot land eller mot stenpiren. Djupet i hamnen är cirka 1,5 meter vid medelvattenstånd. Detta räcker gott och väl till för de båtar som ligger i hamnen då den, eftersom den ligger innanför Bergnäsbron, inte är lämpad för större segelbåtar.

Avgifter
Föreningen erbjuder två möjligheter för plats i hamnen.
Dels andelsköp som kostar 13 000 kronor. Till detta kommer en årsavgift på 270 kronor per meter bred båt och en avgift för eventuell uppläggningsplats på 250 kronor.

Dels kan platser hyras för 950 kronor per meter bred båt och en uppläggningsplats för 700 kronor.

Föreningen har egen hemsida:

 

    Bilder från hamnen
         
         
         
   
         
   

Kuriosa
Minns ni ångfärjan "Trafik"?
Från år 1900 fram till 1954 transporterade, Sveriges nordligaste ångfärja, lulebygdens invånare mellan staden och Bergnäset. Färjan gjorde sin sista tur den 6 juli 1954, då den nybyggda Bergnäsbron togs i bruk

 
Hamnservice (klicka på icon eller bild)
Båtramp Sopmaja El El      

Gästhamnen:
Några gästplatser för mindre båtar finns i hamnens båda hörn och eventuellt övriga lediga ordinarie hamnplatser kan också lånas ut efter förfrågan. Gästande båtar ska ta kontakt med ansvarig vakt för att få sig anvisad lämplig plats.
Avgiften för gästplatserna är 30 kronor per dygn eller 200 kronor per vecka.

Hamnservice:
Vatten och el finns på samtliga bryggdelar. Soptunnor för båtägarna finns vid hamnens förrådsbyggnad.
Bilparkering sker på kommunens parkeringsyta söder om hamnområde.
Ramp för sjösättning och upptagning finns i hamnen. Mastkran finns ej.
Hamnen bevakas kvälls- och nattetid under hela båtsässongen.


Gamla Färjlägets Båthamnsförening

Kontaktpersoner:

Ordförande: Anders Bylund
Tel: 0920 - 652 79

Sekreterare: Hans Enström
Tel: 0920 - 21 16 00

Kassör: Arne Enström
Tel: 0920-187 50

Båthamnsföreningens hemsida:

 
 
   
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgård. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

 

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

 

 

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

 

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 621 39 81