Use Google to translate. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Du är här: HEM | Luleå skärgård | Hamnar i Luleå | Kallax Fiskehamn
Lat 65o 31,25 N Long 22o 04,30 E

 
Kallax Fiskehamn

Kallax, byn vid havet.
Kallax fiskehamn drivs av Kallax Fiskehamnsförening och ligger ca 10 km söder om staden. Hamnen har kapacitet för ca 100 fritidsbåtar. Kallax är en av Norrbottens äldsta fiskebyar och är förknippat med mångårig tradition av surströmmingstillverkning.

Hamnen började byggas 1933 efter att den gamla stenkistan rasat samman efter islossningen en vinter. 1933 började man med att höja och förlänga landpiren, stenarna kom från alla stengärdesgårdar i byn. Man muddrade hamninloppet och hamnen samt att man byggde två träbryggor till båtplatserna. 1938 bildades Kallax fiskehamnsförening.

Eftersom båtvagnarna inte var uppfunna använde man sig av en vagn som gick på räls längs stenpiren. Längst ut fanns en kran vilket man använde för att sjösätta båtarna. Dessa objekt finns bevarade än idag i hamnen.

1983 tillkom en lastkaj i och med byggnationen av grannhamnen, KSSF. 1996 började man på nytt att muddra hamnen. Man förlängde även bryggorna till förmån för fler båtplatser. Hösten 2008 började man bygga nya sjöbodar mot vattnet. Projektet ska förhoppningsvis vara klart 2010.

Kallax

Byn ligger nära have. och ortnamnet Kallax tros vara av finskt ursprung och härleds till begreppet "Kalalaxi/lahti", som betyder Fiskviken eller Klippviken.

Den äldsta bebyggelse som är känd är från 1400-talet.
Kallax är en långsträckt by med c:a 330 personer boende i byakärnan och i närområdet finns 180 husägare, varav en del av deras hus har gjorts om till året-runt-boende.

I Kallax finns två hamnföreningar med var sin hamn. Den gamla hamnen - Kallax fiskehamn finns på vänster sida av en pir medan Kallaxaskärgårdens Samfällighetsförening har sin hamn på höger sida.

Se egen sida för Kallax Fiskehamnförening:

    Bilder från hamnen
         
   
         
   
         
   
         
   
         

När Kallax fiskehamn fick ett nytt landmärke

I 2002 bestämde man att i augusti varje år skulle det firas en internationell fyrdag i så många länder som möjligt. I 2003 firades fyrdagen på söndagen den 17 augusti. Några dagar innan fyrdagen fick Kallax Fiskehamn ett nytt landmärke - ett hamnfyr som ett jubileumsmonument till hamnen som i år fyller 65 år. Den 14 augusti blev fyren monterad på piren i båthamnen. Bottenviken.se var på plats.

Läs mer här-»

 
Hamnservice (klicka på icon eller bild)
Båtramp Sopmaja Vatten El      

Gästhamnen:
Inga gästplatser.
Hamndjup: 1,2-1,5m vid normalvattenstånd.

Hamnservice:
Båtramp, färskvatten, sopstation, el.
Färskvatten finns vid pumpstationen, den fyrkantiga byggnaden mellan lekplatsen och återvinningsstationen, finns en kran där medlemmar, hyresgäster och andelsägare i båda hamnarna kan hämta vatten.

Den som vill använda rampen i fiskhamnen måste betala 200 kr. till föreningen. Gratis för medlemmar.
Pengarna sätts in på Bg. 5433-8959.


Kallax fiskehamn drivs av:

Kallax fiskehamnsförening
Fiskehamnsvägen 14
975 95 Luleå

Ordförande: Stig-Anders Lindgren
0920-64490, 070-3915444
ordforande@fiskehamn.se

Hamnmästare: Stig Rutqvist
0920-64410, 070-3137500
hamnmastare@fiskehamn.se

Kassör: Thord Rutqvist
0920-64552, 070-5455491
kassor@fiskehamn.se

 
 
   
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgård. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

 

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

 

 

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

 

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 621 39 81