Use Google to translate. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Du är här: HEM | Luleå skärgård | Hamnar i Luleå | Kallax Fritidsbåthamn
Lat 65o 31,25 N Long 22o 04,30 E

 
Kallax Fritidsbåthamn

Kallax, byn vid havet.
Kallax fritidsbåthamn drivs av Kallaxskärgårdens Samfällighetsförening och ligger ca 10 km söder om staden. Hamnen har kapacitet för ca 162 fritidsbåtar. Bredvid ligger Kallax Fiskehamn med kapacitet för 100 båtplatser.

Föreningen bildades 1973 och hette till en början Kallaxskärgårdens hamnförening. Föreningens målsättning var och är att tillgodose behovet av båtplats för fastighetsägare i skärgården nära byn Kallax, dvs Kallaxön, Granholmen och Bergön med omnejd. I samband med anläggningsbeslutet för hamnen 1981 ombildades föreningen till en samfällighetsförening.

Hamnen började byggas 1981 och invigdes 1982. Det finns 162 båtplatser. Djupet i hamnbassängen varierar mellan 1.2 och 1.8 meter vid medelvattenstånd. Ett muddringsprojekt planeras.
I hamnområdet finns även Kallax fiskehamn. De båda hamnföreningarna samarbetar bland annat kring underhållet av infartsvägen och bevakningen av hamnarna. Se menyvalet Hamnarna för mer information.

KSSF administrerade 1982 - 2005 plogningen av en isväg från hamnområdet ut till öarna Kallaxön, Granholmen och Bergön. Kallaxskärgårdens Plogförening (se Isväg) övertog plogverksamheten under 2006 - 2009, men har nu avvecklats. KSSFs plogkommitté har nu återinrättats och kommer att sköta plogverksamheten framgent.

Se egen sida för Kallax Fiskehamnsförening.

Längst ut på den pir som skiljer hamnarna åt finns en fyr. Du kan läsa en trevlig artikel om fyren via denna länk.

Kallax

Byn ligger nära have. och ortnamnet Kallax tros vara av finskt ursprung och härleds till begreppet "Kalalaxi/lahti", som betyder Fiskviken eller Klippviken. Den äldsta bebyggelse som är känd är från 1400-talet.
Kallax är en långsträckt by med c:a 330 personer boende i byakärnan och i närområdet finns 180 husägare, varav en del av deras hus har gjorts om till året-runt-boende.

I Kallax finns två hamnföreningar med var sin hamn. Den gamla hamnen - Kallax fiskehamn finns på vänster sida av en pir medan Kallaxaskärgårdens Samfällighetsförening har sin hamn på höger sida.

Se egen sida för Kallaxskärgårdens samfällighetsförening:

    Bilder från hamnen
         
   
         
   
         
         

 

 
Hamnservice (klicka på icon eller bild)
Båtramp Sopmaja Vatten        

Gästhamnen:
Hamndjup: 1.2 och 1.8 meter vid normalvattenstånd.

Hamnservice:
Färskvatten och sommarkiosk.

Kallax Fiskehamnförening har en båtramp. Den som vill använda rampen i fiskhamnen måste betala 200 kr till föreningen. Gratis för medlemmar.
Pengarna sätts in på Bg. 5433-8959.


Kallaxskärgårdens Samfällighetsförening:

Jan Westerlund
0920 - 641 26, 070 - 511 36 68
Ledamot: Stig Kenttä
0920 - 876 40, 070 - 640 50 17

Ledamot: Juha Rajala
0920 - 136 35, 070 - 325 0244

Ledamot: Lars Öström
0920 - 640 30, 070 - 372 12 26

Hela vaktkommittén, inklusive respektive ordförande:
vaktkommutten@hamnarna.kallax.nu

 
 
   
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgård. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

 

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

 

 

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

 

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 621 39 81