Use Google to translate. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Du är här: HEM | Luleå skärgård | Öar i Luleå | Båtön
Lat 65o 39,87 N Long 22o 46,84 E

 
Båtön

Båtön har med stor sannolikhet fått sitt namn av öns form vid namngivningen. Ön har dessutom flera vikar, som lämnar ett bra skydd för fiskare förr och fritidsbåtar i våra dagar. Den tjärbränning som ägt rum på ön (se nedan) har förmodligen också styrt namnvalet.

Båtön måste ha fått sitt namn när nuvarande Hamnbergets högsta topp ( 20 m.ö.h. ) stack upp som en båtstäv ur havet.

I norr ligger Båtöviken, i nordväst Sandviken,i öster Bakomviken, i väster Rengärdviken och sydost Gammelviken. De många vikarna gör att båtfolk kan hitta skyddad hamn oberoende av vindriktning.

Båtöns södra del hyser också lämningar efter ett övergivet fiskeläge i form av en husgrund och en gistgård, bestående av 12 gistgårdsrösen. Innanför Gammelhamnen finns en gammal båtlänning och en stenugn. Båtlänningen ligger nära fem meter över havet och kan därför ha medeltida ursprung. Fornlämningens läge och vikens namn antyder att
lämningarna har hög ålder.

Tjärbränning - en viktig bisyssla
Tjärbränningen var under lång tid mycket betydelsefull för övre Norrlands människor. Tjärans goda egenskaper som träimpregneringsmedel (förhindrar röta; stoppar rötsvampens angrepp på fuktigt trä) medförde att den tidvis var en viktih exportvara. Detta gällde speciellt från 1600-talet och fram till 1800-talets början, då stora sjöfartsnationer som England och Holland köpte tjära från norra Sverige för att impregnera sina träfartyg. Tjärbränningen minskade i omfattning när stålfartyg infördes och andra impregneringsmedel tog upp konkurrensen med trätjäran, för att under 1900-talet upphöra nästan helt.

I Luleå skärgård finns gamla tjärdalar här och var, speciellt på de tallskogsklädda öarna, om än inte i samma omfattning som på fastlandet. Tjärdalar är viktiga kulturminnen och bör därför bevaras!

I Luleå skärgård finns tjärdalar på bl.a. följande öar:

Lillön på Båtön, på Furuön, vid Tjärdalsmyran på norra ändan av Sandön, på Bastaholmen vid Halsön (strax söder om Kallax), vid Sandviken på Kunoön söder om Alhamn, vid Inreskogen på norra delen av Mannön, strax norr om Bergsviken på Björkön, på Risön( nordost om Hagaviken), på Strapön( vid gamla inseglingsleden till Gammelstad via Granöfjärden) m.fl platser.

Tjärdalen på Furuön, strax väster om Båtön, är extra
inressant eftersom intill den stora ( 15 m i diameter ) tjärdalen finns en mindre husgrund. Grunden är en lämning efter den koja som nyttjades när tjärdalen brann. Ett helt årsverke (arbete under ett helt år) kunde spolieras om man inte vaktade tjärdalen mycket noga!

   

Inseglings-beskrivning
Gå in i viken i norr där har man lä för alla vindar utom nordvästen.

 

 

 
Ö- och hamnservice
             
 

Gästhamnen:

Naturhamn. Gå in i viken i norr där har man lä för alla vindar utom nordvästen.


Båtöfolket

NSD: En morgon i slutet av juli. De stora fjärdarna norr om Hindersön ligger blanka och den väldiga spegelytan speglar himmel, sol och öar. Vänder jag blicken österut mot horisonten och solen drunknar Fröskarna och Båtöharun i intensiva solreflexer.Skärgårdsmorgonen är förföriskt vacker.Stäven pekar mot Båtön som skymtar långt i nordost och är målet för färden och akterut avlägsnar sig Hindersön och Björkön alltmer.
Läs hele artikeln i NSD-»

 

 
 
   
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgård. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

 

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

 

 

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

 

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 621 39 81