Use Google to translate. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Du är här: HEM | Luleå skärgård | Öar i Luleå | Degerön
Lat 65o 32,78 N Long 22o 38,88 E

 
Degerön

Degerön är en sällan besökt ö. Mycket därför att stränderna på många ställen är blockrika och grunda. Det är svårt att hitta en naturlig landstigningsplats. Degerön är still större delen täckt av skog. Här finns ett bestånd av gammelskog som köpts in av kommunen för att skyddas från avverkning.

Här kan man hitta sällsynta växter bl a gaffelbräken, kärleksört och glasört. Det finns två jordbruksfastigheter på Degerön men tyvärr så är ingen av dem i bruk. I öns södra del finns det kommunala naturreservatet Degeröholmen med en gammal granskog och flera rödlistade arter av svampar och lavar.
I samband med islossningen finns stora ansamlingar av säl i kringliggande vatten. På ön finns gamla föremål från säljaktens tid och också en tradition bevarad kring säljakt och färdsel på isarna.

Lättast besöker man Degerön genom att gå in i viken som ligger norr om Degeröholmen. Gå in mot berget, längre söderut från bryggorna räknat. När vädret tillåter kan grundgående båtar gå in i Hagaviken på öns sydsida.

Degerön är den yttersta ön i skärgården med åretruntboende befolkning. En person är skriven på Degerön.

Så var livet på Degerön

En av de få som bor efter gamla Lövskärsvägen i Hertsön är förre yrkesfiskaren Gunnar Lindgren, född 1919 på Degerön. Gunnar har varit yrkesfiskare hela sitt liv. Född och uppvuxen på Degerön tillsammans med fem syskon men är den ende av syskonen som lever i dag.
[Läs mer här]

   

 

 
Ö- och hamnservice
             
 

Gästhamnen:

Hamnen är privat, men besökare till öns bofasta kan lägga till där. Det är ingen officiell gästhamn. Det är grunda vatten runt ön och bästa landstigningsplatserna är på ömse sidor av näset mellan Degerön och Degeröholmen.

 

 
 
   
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgård. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

 

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

 

 

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

 

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 621 39 81