Use Google to translate. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Du är här: HEM | Luleå skärgård | Öar i Luleå | Kunoön
Lat 65o 24,65 N Long 22o 03,44 E

 
Kunoön

Ön är granne till Mannön. De två öarna är grannar och tillhör de högsta öarna i denna flacka södra del av Luleå skärgård och utgör som sådana goda seglingsmärken före sjökort och GPS-navigator. Ofta är en sådan funktion av namnen bakgrunden till ö-namnen.

Kuno kommer av lule-dialektens 'kona' som betyder kvinna. Kunoön alltså = kvinnoön.

Jfr ordet trollkona som man på 1600-talet använde ibland som beteckning för en häxa som hade sålt sin själ åt Den Onde (Hin Håle = den hårde d.v.s. djävulen).

Tjärbränning - en viktig bisyssla

Tjärbränningen var under lång tid mycket betydelsefull för övre Norrlands människor. Tjärans goda egenskaper som träimpregneringsmedel (förhindrar röta; stoppar rötsvampens angrepp på fuktigt trä) medförde att den tidvis var en viktih exportvara. Detta gällde speciellt från 1600-talet och fram till 1800-talets början, då stora sjöfartsnationer som England och Holland köpte tjära från norra Sverige för att impregnera sina träfartyg. Tjärbränningen minskade i omfattning när stålfartyg infördes och andra impregneringsmedel tog upp konkurrensen med trätjäran, för att under 1900-talet upphöra nästan helt.

I Luleå skärgård finns gamla tjärdalar här och var, speciellt på de tallskogsklädda öarna, om än inte i samma omfattning
som på fastlandet. Tjärdalar är viktiga kulturminnen och bör därför bevaras!

I Luleå skärgård finns tjärdalar på
bl.a. följande öar:

Lillön på Båtön, på Furuön, vid Tjärdalsmyran på norra ändan av Sandön, på Bastaholmen vid Halsön (strax söder om Kallax), vid Sandviken på Kunoön söder om Alhamn, vid Inreskogen på norra delen av Mannön, strax norr om Bergsviken på Björkön, på Risön( nordost om Hagaviken), på Strapön( vid gamla inseglingsleden till Gammelstad via Granöfjärden) m.fl platser.

Tjärdalen på Furuön, strax väster om Båtön, är extra
inressant eftersom intill den stora ( 15 m i diameter ) tjärdalen finns en mindre husgrund. Grunden är en lämning efter den koja som nyttjades när tjärdalen brann. Ett helt årsverke (arbete under ett helt år) kunde spolieras om man inte vaktade tjärdalen mycket noga!

   

 

 
Ö- och hamnservice
Grillplats            
 

Gästhamnen:

 


Artiklar:

En val i Luleå skärgård
I 1978 fastnade en val i en laxfälla vid Kunoöhällan.
Läs hele artikeln-

 

 
 
   
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgård. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

 

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

 

 

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

 

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 621 39 81