Use Google to translate. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Du är här: HEM | Luleå skärgård | Öar i Luleå | Risön
Lat 65o 36.32 N Long 22o 22.07 E

 
Risön

Risön ligger i Hindersöfjärden, utanför Mulön. Ön har fått sitt namn efter växtligheten på ön. Riset från björkar och sälg kunde förr användas för tillverkning av fasta fiskeredskap som tinor och mjärden.

På norra delen av Risön finns ett fornlämningsområde med gistgårdsrösen, tre båtlänningar och tre husgrunder. Ca 200 meter NO om denna plats, på Kåtaholmen ligger ytterligare ett fornlämningsområde med gistgårdsrösen. Enligt traditionen skall samer som livnärt sig på fiske ha bott här. Senare lär också bensbybor ha haft ett fiskeläge på platsen.

Vad är en gistgård?
En gistgård var den träställning som man hängde upp näten på tork. Träställningen har ofta ruttnat ner och kvar finns bara stenrösena som håll stolparna på plats.

Tjärbränning - en viktig bisyssla

Tjärbränningen var under lång tid mycket betydelsefull för övre Norrlands människor. Tjärans goda egenskaper som träimpregneringsmedel (förhindrar röta; stoppar rötsvampens angrepp på fuktigt trä) medförde att den tidvis var en viktih exportvara. Detta gällde speciellt från 1600-talet och fram till 1800-talets början, då stora sjöfartsnationer som England och Holland köpte tjära från norra Sverige för att impregnera sina träfartyg. Tjärbränningen minskade i omfattning när stålfartyg infördes och andra impregneringsmedel tog upp konkurrensen med trätjäran, för att under 1900-talet upphöra nästan helt.

I Luleå skärgård finns gamla tjärdalar här och var, speciellt på de tallskogsklädda öarna, om än inte i samma omfattning som på fastlandet. Tjärdalar är viktiga kulturminnen och bör därför bevaras!

I Luleå skärgård finns tjärdalar på
bl.a. följande öar:

Lillön på Båtön, på Furuön, vid Tjärdalsmyran på norra ändan av Sandön, på Bastaholmen vid Halsön (strax söder om Kallax), vid Sandviken på Kunoön söder om Alhamn, vid Inreskogen på norra delen av Mannön, strax norr om Bergsviken på Björkön, på Risön( nordost om Hagaviken), på Strapön( vid gamla inseglingsleden till Gammelstad via Granöfjärden) m.fl platser.

   

 

 
Ö- och hamnservice
Grillplats            
 

Gästhamnen:

 

 

 
 
   
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgård. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

 

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

 

 

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

 

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 621 39 81