Use Google to translate. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Du är här: HEM | Luleå skärgård | Öar i Luleå | Rödkallen
Lat 65o 18,68 N Long 22o 22,60 E

 
Rödkallen

I det allra yttersta havsbandet i Luleå skärgård ligger Rödkallen som en utpost mot Finland. Redan under medeltiden fiskades det i vattnen runt ön. 

På ön finns en fyrplats med fyrvaktarboställen och en Von Heidenstams fyr. Här finns också lämningar efter ett medeltida fiskeläge, labyrinter, ett välbevarat kapell från 1700-talet, en lotsstuga och ett sentida fiskeläge. Vid bra väder ser man både Farstugrundens och Nordströmsgrunds kassunfyrar från Rödkallen.

Den nya lotsutkiken kom till 1950, ett 18 meter högt "funkisbygge i sex våningar. Det blev senare ombyggt till ett hotell men har förfallit under senare år.

Von Heidenstams fyr
1872 byggdes en fyr på Rödkallen, den konstruerades av Gustav von Heidenstam. Fyren byggdes med en modern stålkonstruktion som tillverkades i land och transporterades i delar till uppsättningsplatsen. Fyren som är 21,4 m hög var i bruk i 100 år. Idag är står den ett kulturminnesmärke på Rödkallen, ett vittne för den verksamhet som varit.

Kapellet som gudstjänstrum och förråd
På 1700-talet var en präst ålagd att hålla gudstjänst ute vid fiskeläget om det låg så avlägset att man inte kunde åka fram och tillbaka på samma dag. Av denna anledning byggdes omkring år 1800 ett kapell av svenska och finska fiskare. Rödkallens kapell är byggt på en liten höjd och är betydligt högre än de flesta andra skärgårdskapell. Byggnaden användes, liksom de flesta skärgårdskapell, även som förråd för fiskeutrustning på vintern samt tjänade som sjömärke. Vid sidan om kapellet fanns också en klockstapel.

Stenlabyrinterna
På ön finns flera märkliga stenlabyrinter. Varför debyggdes är osäkert, det kan ha varit så att man "gick labyrint" för att förbättra fiskelyckan eller mildra de hårda vindarna. Labyrinternas historia fortsätter att förbrylla. Kanske finns så lite information om dem på grund av att man trodde att magin kunde gå förlorad om man berättade om den. På Rödkallen finns flera labyrinter, den största ligger strax intill fyren.

Delar av Rödkallen ingår i "Rödkallen - Sörespens" naturreservat. Gästande båtar kan lägga till i den gamla lotshamnen Kasunen. Hamnen är i dag i mycket dårlig skick. Var noga med navigeringen in till hamnen.

Sevärt: Labyrinten vid fyren, fyren, skärgårdsmiljön, det gamla kapellet.

    Bilder från ön
         
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
Hamnen är i bedrövlig skick
         
   
         
   
 
Ö- och hamnservice
Grillplats Törrtoa Vatten El Kulturminne    

Gästhamnen:

Gästhamnen: 10 gästplatser (natthamn). Hamnen är för närvarande (2013) i dåligt skick. El är trolig inte tilgänglig i år.

Förtöjning: brygga.
Hamndjup 2-3 m.

Hamnservice: Grillplatser, toalett, el, vatten, kulturminner.

Övrigt: Heidenstamfyr, kapell, labyrinter.

Rödkallen och fyren förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV). De flesta stugorna är privatägda, men marken arrenderas av SFV. Kapellet ägs av Svenska kyrkan.

Distanstabell

Skall du vidare från Rödkallen? Kanske till Småskär eller Rödkallen? Vill du veta hur långt det är i nm?
Klicka här för att se distansen-»

Distanstabeller för hela Norrbottens skärgården och Finland hittar du under rubriken "Distans"-»

Sophantering
Under de senaste åren har mängden sopor som inte är besöksrelaterade ökat markant på vissa av öarna. Fritidsförvaltningen kommer från 2012 att inte sätta upp sopkärl på Rödkallen. Det man tar med sig dit kan man också ta med sig hem. Detta fungerar ofta mycket bra för de besökare som är vana vid friluftsliv och har lärt sig att hålla rent i naturen.


Filmer:

 

 
 
   
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgård. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

 

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

 

 

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

 

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 621 39 81