Use Google to translate. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Du är här: HEM | Luleå skärgård | Öar i Luleå | Rövarn
Lat 65o 41,14 N Long 22o 39,39 E

 
Rövarn

Ön ligger strax öster om Fjuksön i Fjuksöfjärden.
Öns namn kan härledas ur den sägen om pirater, som rövat kyrksilver från Gammelstads kyrka. Sägnen bör ses i ljuset av vandringssägner om ryska plundringar och dessutom innehåller de ofta äldre skikt med anknytning till medeltidens vitalianer*.

Vi får förmodligen aldrig veta säkert om denna sägen har någon verklighetsbakgrund. Gustav Wasas indragning av all kyrkans egendom till staten, d.v.s. sig själv! innebar en slakt på medeltida skriftliga källor. Han återanvände kyrkliga böcker och handlingar som bl.a. omslag till sina fogderäkenskapsböcker vid sin skattläggning av all egendom i Sverige.

Dessutom brann ju slottet Tre Kronor den 7 maj 1697 då en tredjedel av riksarkivets bestånd gick förlorat bland annat medeltida brev och traktater. Kanske fanns där ett brev från en kyrkoherde Jöns Caroli (Carlsson). Han var den förste kyrkoherden i Luleå socken (1408-1425) som vi vet namnet på. Brevet kanske innehöll faktabakgrunden till denna sägen och därmed bakgrunden till ö-namnet Röfvarn. Det kommer vi aldrig att få reda på. Men håll med om att öns namn kittlar fantasin!

En liknande sägen är knyten till Rövarviken på Jävreholmen i inloppet till Piteå. På Fårön finns det också en "Rövarvik".

Naturen på Rövarn

Rövarns högsta punkt ligger 20 m.ö.h. Ön saknar sankområden. Den präglas av torra barrskogsklädda höjder och en småbruten strandlinje, något som bland annat nyttjas av fiskare för att hitta skyddande hamnlägen.

Rövarns oregelbundna och småbrutna strandlinje har gett ön idealiska förutsättningar för naturliga hamnar. Förmodligen var just de goda möjligheterna att hitta vindskyddade båtplatser
en av de viktigaste anledningarna till varför man etablerade ett fiskeläge här. Längst in i den skyddade viken på öns västra sida finns de karakteristiska lämningarna efter ett övergivet fiskeläge, en husgrund och en gistgård.

Vad är en gistgård?

En gistgård var den träställning som man hängde upp näten på tork. Träställningen har ofta ruttnat ner och kvar finns bara stenrösena som håll stolparna på plats.

En pärla i Luleå skärgård

Rövarn saknar fritidsbebyggelse och har därför blivit en populär båtutflyktsö. Genom att Rövarn erbjuder besökaren avskildhet med sandstränder, hällor, bra hamnbassäng och omväxlande terräng räknas den till en av Luleå arkipelags pärlor!

*Vitálianer eller vitáliebröder var kapare i framför allt Östersjön kring 1400. Benämningen avser de män som ställde sig i Mecklenburgs tjänst, sedan kung Albrekt** 1389 tillfångatagits av drottning Margaretha (kung "Byxlös"),dotter till Valdemar Atterdag(han som "brandskattade Visby), Nordens första unionsdrottning. De härjade bl.a. i Bottenviken och Finska viken.

**Albrekt av Mecklenburg var ju den tyske hertig som inkallades av det stormansparti som jagat bort Magnus Eriksson (han med landslagen) från Sveriges tron. Albrekt hade symbolen tre kronor i sin adelssköld. Detta är bakgrunden till riksvapnet Tre Kronor, som ju också är bakgrund till vårt landslag i ishockeys namn.

Mer att läsa om Margaretha, Albrekt av Mecklenburg och vitaliebröderna i 'Den svenska historien, band 2, sid. 162 - 175, 190-200.

 

   

 

 
Ö- och hamnservice
Grillplats            
 

Gästhamnen:

 

 

 
 
   
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgård. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

 

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

 

 

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

 

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 621 39 81