Use Google to translate. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Du är här: HEM | Luleå skärgård | Öar i Luleå | Stor-Furuön
Lat 65o 38,32 N Long 22o 36,92 E

 
Stor-Furuön

Ön ligger söder om Fjuksön och norr om Lappön. På den södra sidan av ön ligger Lule skärgårds enda gravröse. På ön har det funnits ett gammalt fiskeläge. Enligt uppgifter brann hela ön upp i en skogsbrand i början av 1900 talet.

Tjärbränning - en viktig bisyssla

Tjärbränningen var under lång tid mycket betydelsefull för övre Norrlands människor. Tjärans goda egenskaper som träimpregneringsmedel (förhindrar röta; stoppar rötsvampens angrepp på fuktigt trä) medförde att den tidvis var en viktih exportvara. Detta gällde speciellt från 1600-talet och fram till 1800-talets början, då stora sjöfartsnationer som England och Holland köpte tjära från norra Sverige för att impregnera sina träfartyg. Tjärbränningen minskade i omfattning när stålfartyg infördes och andra impregneringsmedel tog upp konkurrensen med trätjäran, för att under 1900-talet upphöra nästan helt.

I Luleå skärgård finns gamla tjärdalar här och var, speciellt på de tallskogsklädda öarna, om än inte i samma omfattning som på fastlandet. Tjärdalar är viktiga kulturminnen och bör därför bevaras!

Tjärdalen på Furuön är extra inressant eftersom intill den stora ( 15 m i diameter ) tjärdalen finns en mindre husgrund. Grunden är en lämning efter den koja som nyttjades när tjärdalen brann. Ett helt årsverke (arbete under ett helt år) kunde spolieras om man inte vaktade tjärdalen mycket noga!

   

 

 
Ö- och hamnservice
             
 

Gästhamnen:

 

 

 
 
   
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgård. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

 

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

 

 

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

 

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 621 39 81