« Till Bottenviken.se | Om PSS

Kontakta oss
   
 

 

Piteå segelsällskap - Nämder och Kommittéer

REVISORER
Tore Sandström Tel 602 15
Börje Hansson Tel 682 22
Lars Forsman, suppl Tel 152 03

VALNÄMND
Benny Bogren Tel 188 33
Inger Bergman Tel 24 62 09
Rolf Forsgren Tel 138 41

BÅTUPPLAGSKOMMITTÉ
Bo Sandberg - Sammankallande Tel 24 62 09
Carl-Erik Johansson Tel 184 46
Jörgen Bergström Tel 162 11
Torgny Jonsson Tel 311 21

BÅTREGISTRATOR
Inger Bergman Tel 246 209

ANNONSKOMMITTÉ
Sten Sällström - Sammankallande Tel 133 52
Benny Öhman Tel 189 28
Kent Andersson Tel 121 93
Anders Hedman Tel 152 03

SEGLINGSKOMMITTÉ
Tomas Nilsson - Sammankallande Tel 730 98
Anders Källman Tel 179 11
Stefan Höglund Tel 21 14 46
Lars Nyström Tel 177 94

MATCHRACINGKOMMITTÈE
Anders Hedman - Sammankallande Tel 152 03
Johan Johansson Tel
Ove Lundmark Tel 192 05
Sten Sällström Tel 133 52

KLUBBKOMMITTÉ
Ulla Höglund- Sammankallande Tel 211 446
Ulrika Lundmark Tel 692 40
Siv Lundmark Tel 198 11
Inger Bergman Tel 246 209
Siv Sandberg Tel 162 11

PROTEST OCH MÄTNINGSNÄMND
Tore Sandström Tel 602 15
Benny Bogren Tel 188 33
Ove Lundmark Tel 192 05

REDAKTIONSKOMMITTÉ
Ove Lundmark - Sammankallande Tel 192 05
Per Tingbrand Tel 08-50150136

STUGKOMMITTÉ
Jan Lundmark - Sammankallande Tel 198 11
Rolf Forsgren Tel 138 41
Lennart Eriksson Tel 191 58

 

 

 

 

Design © 2005 Pkt Net Norden AB