STARTSIDAN
Om Kranen Södra Hamnplan
Film från renoveringen av kranen
Intervju med Curth Hägglund
Gamla bilder
Demontering av kranen
Blästring & Målning
Montering av kranen
Renovering av styrhytt

 

Kranen Södra hamnplan i Luleå

I 1949 byggde man två vipparmsportalkranar till Södra hamn i Luleå. Året därpå, 1950, stod de två kranarna färdiga för användning. I dag finns den ena kranen kvar och den har inte använts på 30 år. Därför togs det beslut om att riva den i 2008.

Många Luleåbor ville dock ha kvar kranen som ett landmärke. Via olika räddningsaktioner bl.a via en Facebook grupp fick de till slut gehör från de styrande i kommunen att den skulle renoveras och inte rivas.
Rent konstruktionsmässigt är den likadan som förut. Kranen är målad i en svartblå färg som ska hålla i 40 år. Den gamla styrhytten är riven och en ny hytt är uppfört. Kostnaden väntas bli cirka 9 miljoner kronor, varav Länsstyrelsen står för merparten. Arbetet har pågått mellan 2011-2012.

Under dessa sidor kan du följa arbete från rivning till renovering i bilder, film och intervju.

Beställare: Luleå kommun och länsantikvariet, Luleå
Entreprenör: Sandå Industri & Rostskydd, HÖ Allbygg AB
Projektledare: Peder Enoksson, Luleå Kommun
Biträdande projektledare: Curth Hägglund, MA-Konsult AB

 

 
       

© bottenviken.se
Alf-Arne Harjo, alfarne@pktnet.se
www.bottenviken.se
E-post info@bottenviken.se

  Scanna QR-koden för en direktlänk till vår mobila version av vår hemsida. Ladda ner till ex appen n-igma till din iPhone eller Android telefon. QR kod läsare finns för dom flesta smarttelefoner.