Rödkallen, Luleå

Rödkallenissa on kaksi satamaa. Vanha luotsisatama ”Kasunen” sijaitsee saaren eteläosassa. Mökinomistajat ovat ruopanneet väylän sisäsatamaan kalastajapaikalle. Vierasveneille paras paikka on Kasunisissa. Uloimpaa kahdesta luotsisatamasta ei enää käytetä.

Rödkallen, Luleå

Tiedot
Retkisatama
Merikartta 414
Satamasyvyys 3 m
Vieraspaikkoja 10
Kuivakäymälä, grillipaikat, vesi ja nähtävyydet.

Saapuminen lännestä yhdyslinjojen kautta. Ensimmäinen yhdyslinja 80 asteessa ensimmäisen merkkiparin kohdalla, käänny seuraavaan yhdyslinjaan 30 astetta. Ohjaa satama-altaaseen, kun WC ja vaja on linjassa suuaukon kanssa. Älä kulje liian pitkälle ennen kääntymistä, juuri yhdyslinjan pohjoispuolella on matalikko aallonmurtajan kärjen kohdalla.

HUOM! Satama on huonossa kunnossa. Kunnostus suunniteltu vuodelle 2012.

Saapuminen: tulee tehdä lännestä. Yhdyslinjat johtavat satamaan. Varo rysiä idässä ja lännessä lähestyessäsi saarta. Yhdyslinjan pitäminen on tärkeää, linjaloistot tolpissa valkoisilla kolmiomerkeillä linjassa 080o, koska väylää reunustaa aallokko. Kun lähestyt maata, on vielä yksi yhdyslinja, punaiset kolmiot suunnassa 030o. Yhdyslinjat on valaistu pimeällä. Ohjaa satama-altaaseen, kun WC ja vaja on linjassa sataman suuaukossa. Älä kulje liian pitkälle ennen kääntymistä, juuri yhdyslinjan pohjoispuolella on matalikko aallonmurtajan kärjen kohdalla. Kiinnity ”Kasunen”-laituriin vanhassa luotsisatamassa, mutta huomioi retkilaivan paikka. 10 vieraspaikkaa (yösatama). Ankkurointi: laituri. Satamasyvyys 3 m.
Satama on maksuton ja hyvin tuulilta suojattu. Täällä on vieraskäymälä kaikille kävijöille ja grillipaikkoja. Juomaveden saa yhteisön kaivamista kaivoista. Pyydä apua juomaveden hankkimisessa mökin omistajilta. Vieraile kappelissa, Heidenstam-majakassa ja käy labyrintissa.

Historia

Kalastajapaikka Luleån saaristossa
Rödkallen on saari uloimmassa saaristossa Luleån edustalla ja etuvartioasema Suomea kohti.

Tämä noin 34 hehtaarin kokoinen saari sisältää kolmisenkymmentä rakennusta, joita käytetään vapaa-ajanasuntoina. Nykyisen kalastajapaikan luoteispuolella on vanhemman kalastajapaikan jäännökset. Sana "kall" esiintyy useissa nimissä pohjanlahden rannikolla. Sana kuvaa talvista maisemaa ennen aikaan. "Landkall" oli paikka, jossa jää nousi – tai laski.

Rohkeita miehiä

Rödkallenilla kävi kalastajia Suomen Karlöstä jo keskiajalla. Etenkin hyvä silakan saanti houkutteli heitä tänne. Ajan myötä myös Luleån asukkaat huomasivat paikan hyvät kalastusmahdollisuudet. 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa merenkulku kiihtyi entisestään. Koska saapumista Luleåån pelättiin, vuonna 1814 sijoitettiin luotsit Rödkalleniin. Kalastajat nimittivät heidät ja kutsuivat heitä "rohkeiksi miehiksi".

Von Heidenstamin majakka

Vuonna 1872 rakennettiin Rödkallenille majakka, jonka suunnitteli Gustav von Heidenstam. Majakka rakennettiin nykyaikaisella teräsrakenteella, joka valmistettiin maissa ja kuljetettiin osissa pystytyspaikalle. Majakka on 21,4 m korkuinen ja se li käytössä 100 vuotta. Ylös pääsemiseksi on kuljettava 112 askelmaa. Vuosien 1993 – 1994 välillä Riksantikvarieämbetet ja Norrbottenin museo kunnostivat majakan. Majakka on nykyään kulttuurimuistomerkki ja sitä käytetään hotellina, josta on kaunis näköala.

Kappeli jumalanpalveluihin ja varastoksi

1700-luvulla pappien oli pidettävä jumalanpalveluita kalastajapaikoissa, ja nämä sijaitsivat niin kaukana, ettei niihin voitu kulkea edestakaisin yhdessä päivässä. Siksi, noin vuonna 1800, ruotsalaiset ja suomalaiset kalastajat rakensivat kappelin saarelle. Rödkallenin kappeli on rakennettu pienelle rinteelle ja se on huomattavasti korkeampi kuin useimmat muut saaristokappelit. Rakennusta käytettiin useimpien saaristokappeleitten tavoin talvisin kalastustarvikkeiden varastona ja se toimi myös merimerkkinä. Kappelin vieressä oli myös kellotapuli. Alttaritaulu on vanhempi ja merkitty vuosiluvulla 1681. Eteläseinässä roikkuu Luleålaisen, Petter Bergströmin öljymaalaus vuodelta 1837.
Kappelilla on kolme käyttötarkoitusta. Se on kappeli, merimerkki ja rysien ja vastaavien varusteiden säilytyspaikka. Kappelin katolla oli näihin aikoihin luotsin tarkkailupaikka. Tämän lisäksi siellä on kellotapuli. Kello on vuodelta 1801.

Luonnonsuojelualue pesiville riskilöille

Rödkallen kuuluu luonnonsuojelualueeseen "Rödkallen-Sörespen", joka on valtakunnallisesti kiinnostava kulttuurimuistomerkkinä. Saaren nummimaasto on karu. Matala saari on suurimmaksi osaksi moreenin ja hiekan peittämä. Siellä täällä on pieniä mänty- ja leppämetsiköitä. Rödkallenilla kasvaa runsaasti perämerenmarunaa. Lintuelämä on rikas. Paikalla esiintyy muun muassa hanhia, kihuja, karikukkoja ja pesiviä riskilöitä.

Kivilabyrintit

Saarella on useita merkillisiä kivilabyrintteja. Niiden tarkoitus on epävarmaa. Yksi selitys on, että "mentiin labyrinttiin" kalastusonnen parantamiseksi ja kovien tuulten vaimentamiseksi. Labyrinttien historia ihmetyttää vieläkin. Ehkä niistä on niin vähän tietoja, koska niiden taikavoiman uskottiin katoavan, jos niistä kerrottiin enemmän. Rödkallenilla on useita labyrintteja, joista suurin on majakan vieressä.