Stenskär i Piteå skjærgård

Vi vet egentlig ikke hvor ordet idyll ble oppfunnet, men noe sier oss at det var i nærheten av Stenskär i Piteå skjærgård. Den lange sandstranden, den lagunelignende naturhavnen, eldgamle labyrinter og de sjarmerende fiskehyttene forklarer hvorfor Stenskär stolt kan kalle seg naturreservat.

Stenskär i Piteå skjærgård

Gjestehavnen på Stenskär

Havneservice: Søppelhenting, grillplasser, vedlager, badstue og utedass.
Turbåt: Om sommeren går det båtturer fra Piteå til Stenskär og turene bestilles via Piteå Turistkontor

Stenskärs naturlige havn har en dybde på ca. 10 m og gir beskyttelse for alle vinder bortsett fra nord vest. Bunnen består av sand.

Det er også et rikt fugleliv på øya. Øyas flate form styrker inntrykket og minnet om Stenskär, men bidrar også til at både vind fra nord og sørvest kan være ganske vanskelig. Stenskär, en helt spesiell øy med sin interessante kulturhistorie, er absolutt verdt et besøk.

 

Gammelt fiskevær

I århundrer har folk kommet til Stenskär for å fiske sild, sik, ørret og laks. Det er flere labyrinter på øya. Var labyrintene elementer av gammel fiskemagi? Øyas fiskevær med 12 bolighus og naust er nå fritidsbolig, men du kan se rester av enda eldre bygninger og mange hustufter og steinvarder. I dag ligger de langt inne på øya, på grunn av landhevingen som er på ca 1 meter per 100 år.

 

Verdifull natur

Allerede i 1979 ble Stenskär et naturreservat. I 1997 ble reservatet utvidet og fikk navnet Bondöfjärden. Det er nå også en del av EUs økologiske nettverk av beskyttet områder, Natura 2000. Det totale arealet av reservatet er 55 kvadratkilometer, hvorav i underkant av 2 kvadratkilometer er land.

Reservatet inkluderer øyene i Bondöfjärden. På Stenskär er det innbydende sandstrender, myke flygende sanddyner, grus- og rullestensfelt, som en gang blev til av havet. Bakken stiger fortsatt med nesten én centimeter per år etter å ha blitt trykket ned av isdekket. På de høyereliggende delene av øya vokser en mager furuskog omgitt av tørre lyngheier. På land vokser bottenviksmalörten, en art som bare finnes i Bottenviken.

Reservatet har også mange mindre øyer. Noen er bevokst med furuskog, andre er åpne og forblåste. Noen har fuglekolonier av måker, terner, ærfugl og ender.