Upplev och njut av Sveriges nordligaste skärgård!

Välkommen till Bottenviken och Sveriges nordligaste skärgård! Kuststräckan från Skellefteå i söder till Haparanda i nordost erbjuder stora möjligheter för båtliv, friluftsliv, rekreation och turism. Under våra sidor kan du läsa om varje område och få tips om vad som finns att göra, sommar som vinter. Till några platser behöver du egen båt medan andra kan nås med turbåt eller båttaxi.

Upplev och njut av Sveriges nordligaste skärgård!
  • Massor av sol över milslånga sandstränder.
  • Bottenviken är världens nordligaste bräckvattensskärgård.
  • Det finns över 4 000 öar i Bottenvikensskärgård.
  • Det plogas bilvägar ut till flera öar på vintern.
  • Det finns över 100 labyrinter i Bottenvikens kust och skärgård.
  • Det finns bastu på flera ställen som är gratis och öppna för alla - hela året.
  • Sveriges östligaste punkt ligger på ön Kataja i Haparanda skärgård.
  • Östersjöns nordligaste punkt ligger i Törefjärden i Kalix skärgård.
  • Robinson 2021 spelades in i Haparanda och i Kalix skärgård.


På Södra Strand kan du spendera dina sommardagar på en sandstrand i centrala Luleå. Här finns en stor sandyta för solbadning, sandslott, volleyboll och annan sandlek.

En unik skärgård

Bottenvikens skärgård utgör den nordligaste delen av Bottniska viken. Hela området är präglat av de många stora älvarna som pumpar ut friskt vatten som blandas med havets salta och bildar ett vatten som varken är sött eller salt. Det bräckta vattnet kombinerat med ett klimat med stora årstidsväxlingar skapar unika miljöer som anpassats till dessa speciella förhållanden. Kuststräckan är nästan 18o mil lång och med sina över 4 000 öar utgör Bottenvikens kust och skärgård en unik del av landet och bjuder på ett rikt och annorlunda växt- och djurliv. På sommaren är det ljust dag som natt och det är aldrig för tidigt, eller för sent, för ett dopp i havet. Hösten har en egen charm med sina varma färger. Vinterns isbelagda fjärdar gör skärgården lättillgänglig och vårvintern, mångas favoritårstid, bjuder på ett fascinerande skådespel då isen släpper sitt grepp.

Bottenvikens skärgårdar består av dessa 5 kommuner:

Haparanda skärgård 652 öar

Att detta är gränslandets skärgård vittnar många av önamnen om. Här har öarna både svenska och finska namn. Området har en levande fiskenäring där siklöja och lax utgör basen. Skärgården karaktäriseras av låga öar med långa sandstränder och här ligger Sveriges östligaste nationalpark – Haparanda skärgård nationalpark. På ön Kataja hittar vi även Sveriges östligaste punkt.

Kalix skärgård 792 öar

Högst upp i Bottenvikens innersta hörn hittar vi denna blandning av klippöar och låglänta sandstränder. Här hittar du Bottenvikens högsta öar och Östersjöns nordligaste punkt. Långt ute för sig själv ligger Malören – ett fiskeläge med anor från medeltiden. Från Kalix skärgård kommer en exklusiv delikatess – Kalix löjrom.

Luleå skärgård 1312 öar

Denna skärgård ökar årligen med cirka 2,25 km2 tack vare landhöjningen. Landhöjningen är också orsak till flytten av Luleå en mil ut till havet från Gammelstad år 1649. Bland 1 312 underbara öar, kobbar och skär finner du säkert din egen favorit. Hit tar du dig enkelt med turbåt eller eget farkost. Möt spännande natur, välbevarad kulturhistoria och inte minst ett unikt växt- och djurliv.

Piteå skärgård 550 öar

Här bjuds det på en säregen flora, genuina kulturmiljöer, fina badmöjligheter och många fornlämningar. Här finns pittoreska fiskelägen, stenlabyrinter, gammelskogar och långgrunda sandstränder. Den längsta orörda stranden är 13 kilometer lång. Vid Pite havsbad uppmäts ibland landets högsta vattentemperatur, bara månader efter att skärgården erbjudit oändliga vita vidder för skoterförare och skidåkare. För dig utan båt finns många besöksmål som kan nås landvägen.

Skellefteå skärgård 695 öar

Höga klippor och djupa vikar karaktäriserar denna del av Bottenviken. På flera platser kan man få känslan av att vara i det yttersta havsbandet trots att en står kvar på fastlandet. Skellefteå kommun har landets längsta kuststräcka och tack vare att ett flertal älvar rinner ut i havet finns det många naturliga små stränder och hamnar längs kusten. Det finns därför många spännande platser att besöka.

Uthyrningsstuga på Brändöskär i Luleå skärgård.

Boende i Bottenvikens skärgårdar

I Bottenvikens skärgårdar finns närmare 40 stugor att hyra. De flesta öarna har regelbundna båtförbindelser och till de andra kan du åka båttaxi till reducerade priser. Ofta har entreprenören ett avtal med kommunen som äger uthyrningsstugorna.

Översikt över boende hittar du här-»

FAUNA Skärgårdens varierade landskap rymmer ett rikt djurliv. På öarna samsas både skärgårdens och skogens fåglar. Längs stränderna syns vadare som roskarl och större strandpipare och inne i skogen kan man stöta på orre och dalripa. Tobisgrisslor och tordmule häckar bland stenblock på öar i yttersta havsbandet. Här finns också både dvärgmås, som är världens minsta mås, och skräntärnan, som är världens största tärna. Man kan även se havsörn och fiskgjuse på spaning efter fisk. Älgar är vanliga i skärgården. Renar är här främst vintertid men kan ibland ses också under sommaren. I Bottenviken finns två arter av säl, vikare och gråsäl. Gråsälen kan bli upp till tre meter lång och väga 300 kilo medan den mindre vikaren blir knappt hälften så stor. Vikaren är helt beroende av is för sin fortlevnad, isfattiga vintrar gör att ungarna har sämre överlevnad.

FLORA Bottenvikens bräckta vatten, klimat och landhöjning skapar förutsättningar för en speciell och variationsrik växtlighet på öarna. Vissa arter är endemiska och kan bara hittas här. Bottenviksmalört och strandögontröst är exempel på sådana. Här finns också arktiska havsstrandväxter som de hotade arterna strandviva och österbottenstarr som vandrat in från ishavet för cirka 9 000 år sedan. På vissa öar påminner den karga och vindpinade miljön om fjällen med dess hedar och krypande vegetation. Andra öar kan hysa skogar med 200 år gamla tallar som fått växa sig breda och knotiga. Sedan de uppstigande öarna började kläs av skog har vissa av dem aldrig påverkats av modernt skogsbruk. I skärgården kan man fortfarande uppleva urskogsartade skogar. På hösten kan man hitta gott om både bär och svamp.

Strandglim.

UNDER YTAN Bottenvikens skärgård är så säregen att vi utan överdrift kan kalla den för ”världens nordligaste brackvattensskärgård”. Med en salthalt på 2-4 promille i kombination med kalla vintrar krävs det särskilda anpassningar för att klara av att leva här. Under ytan lever en unik mix av söt- och saltvattensarter som inte hittas på annat håll. Till exempel småsvaltingen, som är endemisk för Östersjön, och på ett fåtal platser finns ännu den hotade arten hänggräs.

Bottenvegetationen i grunda vikar hyser ett myller av liv. Här hittar vi de minsta djuren, exempelvis insektslarver och kräftdjur, som i sin tur är föda för fiskar och fåglar. De grunda är vikarna är viktiga för hela skärgården. De är plats för många fiskarters uppväxt och ger skydd till ynglen. I Bottenviken simmar bland annat lax, sik, siklöja, strömming, havsöring, sik, harr, abborre, gädda och karpfiskar. I Bottenvikens älvar föds cirka 90% av Östersjöns hela vildlaxbestånd. Strömmingen och siklöjan ger oss två delikatesser – surströmmingen och löjrommen.


Njut av norrländsk mat

HISTORIA Sedan 1000 år tillbaks i tiden har människor med all säkerhet färdats bland skärgårdens öar i sökande efter uppehälle och föda. Många fornlämningar vittnar om detta och vanligast är tomtningar, båtlänningar, fiskelägen, gistgårdsrösen och labyrinter. Tomtningar är lämningar efter tillfälliga bostäder i kustlandet, nyttjade vid säsongsjakt/fiske. Båtlänningar är strandställen rensade från sten för att man skulle komma i land med sina båtar. Gistgårdsrösen är stenar i rad som höll stolpar på plats på vilka fiskarna torkade sina nät. Av Sveriges drygt 300 kända labyrinter finns ungefär 100 i Bottenvikens skärgård. Många av labyrinterna i det bottniska natur- och kulturlandskapet är många fall anlagda med labyrintens ingång vänd mot soluppgången. Närheten till fiskelägen och enskilda stugor är i ofta påtaglig. Haparanda Sandskär, Rödkallen, Stor-Räbben och Bjuröklubb är bara några platser bland många där labyrinter förstärker upplevelsen av landskapet.

INLANDSISEN Den senaste inlandsisen har haft stor inverkan på Bottenvikens kust och skärgård. Klippor som slipats och sand som spolats ut från isälvarna sätter en tydlig prägel på hela området. Jordarten morän, som täcker de flesta av skärgårdsöarna, har bildats av block och stenar från när inlandsisen smälte ned. Isräfflor på hällar har uppkommit genom att block och stenar fastfrusna i inlandsisen har repat bergytan. Efter isens avsmältning höjer sig landet än idag. Landhöjningen är här cirka 0,9 cm per år och ger en skärgård i ständig förändring. Då havet stod som högst låg dagens kuststäder under vatten. Under landhöjningen har öarna utsatts för havets vågverkan och det lösa materialet har svallats kraftigt. Resultatet kan bland annat ses i form av utbredda klapperstensfält.

Karta över

- boende, (symbol: säng) 80 småbåtshamnar (symbol: ankare) och ca 60 beöksmål / öar (symbol: segelbåt) i Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå skärgård. Använder du smarttelefon visas kartans funktioner bäst om du vänder på telefonen. 

Karta över

- Vandringsleder och Naturreservat i Bottenvikens skärgårdar. Här får du en översikt över ca 50 naturreservat och några vandringsleder i Bottenvikens skärgårdar med föreskrifter och vilka begränsningar som gäller.