Iin Röyttä

Röyttä i Ijo är en cirka 60 hektar stor holme som ligger 40 km norr om Uleåborg och cirka 4 km väster om Praavannokka hamn i Ijo. Holmens högsta punkt ligger 5 meter ovanför havsytan. Röyttä steg ur havet på 1300-talet. Ännu på 1870-talet syntes holmen som tre separata holmar på kartan, men vid sekelskiftet blev den i och med landhöjningen en enda holme.

Iin Röyttä

Gästhamnen på Iin Röyttä

Gästhamnen: 30 gästplatser.
Förtöjning: Brygga
Hamndjup: Från 2-4 meter.

Insegling längs utprickad farled till kajerna som ligger på öns sydostliga spets innanför vågbrytare. Vattendjupet i den yttre
delen av bassängen är 3-4 meter. 
Längst inne i bassängen är djupet under 2 meter. Förtöjning vid kaj med akterboj, i bassängens del vid vågbrytare med akterboj.

Övrigt:
El finns i hamnen. Lekplats för barn. Vid naturstigen finns en eldplats. I hamnen finns två bryggor, bojar och förtöjningsringar. I närheten av hamnen finns en informationstavla, en torrtoalett och en naturstig. Eldplatsen ligger cirka 1 km från hamnen.

Naturstig
På ön finns en 3 km lång naturstig och skyltar som berättar om områdets natur och historia. Längs stigen finns också en rastplats och en eldplats.

Övernattning
Den gamla arbetsförläggningen, Lastaaja och Luotsila kan hyras. Bastun och kåtan vid stranden kan användas av de gäster som bor i Lastaaja.

Fiskebas

Fiskets historia sträcker sig från medeltiden ända fram till våra dagar. Från och med år 1842 var holmen uthyrd åt Iin lohenkalastusyhtiö (Ijo laxfiskebolag). Då staten inte förnyade hyreskontraktet påbörjade man att processa om äganderätten till holmarna. Processen avslutades först år 1921 då högsta domstolen beslöt att holmarna tillhör staten.

Lastningsplats för trävaror

Lastningsverksamheten av trävaror i Röyttä började på 1880-talet. Fartygen hade svårt att komma ända fram till den grunda kusten och holmarna togs då till hjälp. Bräder och plankor bogserades som flottar till Röyttä, där de lyftes upp på land, tvättades, sorterades och kapades till rätta mått. Det sågade virket staplades för att torka i väntan på lastningen. Vid lastningen flyttades virket först till pråmar som transporterade det till fartygen för vinschning. I slutet av seklet uppnådde man en lastningsmängd på 10 000 m³. Det var som mest cirka 100 personer i arbete.
Forststyrelsen påbörjade skeppningen av rundvirke i Röyttä år 1926. Så småningom minskade skeppningen av sågvaror. Exporten av trävirke nådde sin kulmen på 1950-talet då man under de bästa åren skeppade 100 000 m³ trävirke. Under kriget var verksamheten mindre. Ibland tillverkade man kol till gengasaggregat för fordon. Så småningom började verksamheten avta på 1960-talet och det sista fartyget lämnade Röyttä år 1969

Från lastningsplats till rekreationsområde

Röyttä blev en lugn plats tills den blev bas för båtklubbar och andra friluftsmänniskor. Den gamla hamnen används nu av båtfolk och Luotsila stuga (på finska) som förr i tiden användes av lotsar och den stora arbetsförläggningen Lastaaja erbjuder nu logimöjligheter. Båtklubbarna har byggt sina egna baser. För besökare finns en naturstig och två kåtor.

Artiklar från Iin Röyttä:

Överraskad av en stormby

När jag sticker ut näsan i kajutadörren nästa morgon ser jag direkt att vädret är bättre än i går. Det är solsken och en frisk kylig vind blåser över havet från nordväst. Men vinden är inte så stark som i går. Jag tar på mig tröjan och går ut på piren och spanar ut mot havet. Mörkblått vatten med vita gäss på vågorna. Jag kommer att ha vinden och vågorna med mig när jag seglar till Iin Röyttä, den gamla timmerhamnen vid kusten norr om Uleåborg.

Läs hela artiklen-»

Sju båtklubbars möte

Hela dagen har båtarna kommit till hamnen i Iin Röyttä. Framåt eftermiddagen är det så fullt vid bryggorna att man måste börja lägga sig i flera lager utanpå varandra. Den gamla timmerhamnen Iin Röyttä har förvandlats till en populär fritidshamn norr om Uleåborg.

Läs hela artiklen-»

Morgonvandring på Iin Röyttä

Som vanligt vaknar jag tidigt av att jag måste upp och pinka. Jag går upp i sittbrunnen och håller mig i akterstaget och blandar mitt vatten med Bottenviken. Det enda ljud som hörs är några måsar som grälar på andra sidan piren. I båtarna sover alla utmattade efter festen. En lätt morgondimma svävar över hamnen och båtarna.

Läs hela artiklen-»

Hyvä sauna!

Vinden viner kall och vass i ryggen när jag sitter och äter i sittbrunnen. Då kommer mannen från båten intill och säger:
- Vi ha eldat sauna. Om halvtimme är den varm. Du välkommen.
Åh, om jag hade kunnat säga nåt riktigt fint på finska! Jag drar till med: - Kiitos baljo! Hyvä sauna!

Läs hela artiklen-»

Avståndstabell i distansminut Finska kusten

För att främja finlandsseglingar har vi lagt ut avståndstabell för den finska kusten i Bottenviken. 
Trävlig segling i sommar!

* Karlö = finska Hailuoto

  • Luleå Södra Hamn- Hailouto/Karlö 52nm
  • Karlö - Uleåborg 25nm
  • Bjuröklubb - G:a Karleby/Tankar 47nm