Bergsvikens hamnsförening i Piteå

Bergsviken ligger 8 km utanför Piteå. Hamnområdet förvaltas av Bergvikens hamnförening. Föreningen är en andelsförening som ags av bryggplatsägarna. Hamnen ligger i Inrefjärden intill E-4.

Bergsvikens hamnsförening i Piteå
Bergsvikens hamnsförening i Piteå

Hamnen i Bergsviken

Förtöjning: Flytbrygga, Y-bom
Hamndjup: 
Hamnplatser
Hamnservice: Sjösättningsramp
GPS-koordinater (lat, lon):
65.308051, 21.411345

Bergsvikens hamnsförening
Telefon 070-522 49 1
bergsvikenshamn@gmail.com

Kontaktperson:
Nils Nyström, 070-522 49 19

Parkeringsplatsen och sjösättningsrampen

Här kan du sjösätta din båt och parkera din bil och trailer medan du är ute på vattnet. Rampavgift är på 50:- OBS: Respektera P-förbudet så att du inte blockerar sjösättning för andra. Denna parkeringen är bara för tillfälldiga gäster. Uppställing av trailer / båtvagnar är vid tegelhuset. Pris 150:-/säsong. Hamnföreningen har 18 andelsägare och inga kommunala bidrag så vi tar gärna emot ett bidrag för att du använder anläggningen.

Postgiro: 406 95 50-4
Swisch: 123 540 75 15

Ytterligare frågor ta kontakt med hamnfogde Nils Nyström.

Bergsviken

Föreningen hyr också ut uppställning av båthusplatser, bojplatser och sommaruppställning av båtvagnar.

Bergsviken är en tätort i Piteå kommun strax söder om Piteå stad. Tätorten är belägen nära Ursberget. E4 går förbi Bergsviken och över en bro till Piteå. Parallellt går gång- och cykelbron Öholmabron.