Kyrkhelg på Småskär

Två söndagar under juli anordnar Luleå församling gudstjänst i det gamla 1700-tals kapellet på Småskär i Luleå skärgård.

Kyrkhelger har blivit till stora folkfester i skärgården då stugägare och besökare samlas till gudstjänst med kyrkkaffe i det fria.

På 1600-talet började borgarna i Luleå att nyttja Småskär för fiske. Drottning Christina gav 1652 Småskär i gåva till borgarna i den nybildade Luleå stad (1621).
1720-talet byggdes ett kapell på Småskär - det första i skärgården. Kapellet byggdes i den vik som kom att kallas Kyrkviken. Det ursprungliga fiskeläget låg troligen på denna plats - idag står de gamla sjöbodarna en bit upp på land. På några av dem finns inristningar från 1700-talet.