Stora Hepokari i Haparanda skärgård

På Hepokari som ligger i skärgårdens yttre del, cirka fem kilometer från finska gränsen. Här finns en av nordens rikaste fornlämningar i skärgårdsmiljö. Här hittar man blant annat restana av ett helt bykomplex tilllsammans med båtlämningar, en labyrint och gistgårdsrösen.

Stora Hepokari i Haparanda skärgård
Hepokari, Haparanda skärgård. Foto: Boris Ersson.

Gästhamnen i Hepokari

Förtöjning: Naturhamn
Hamndjup
HamnserviceGrillplats, labyrint, bosättningar och gistgårdsrösen, fiskeläge.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.604002, 24.038644

Ön Hepokari har dessutom en intressant flora. Hamnen ger bra skydd för de flese vindar. I viken finns också en eldplats. Ön är till viss del blockig och har en stor andel öppna moränstrandängar. Även enbuskmark samt lövinslag finns på ön.

Stora Hepokari är utvalt att ingå i Natura 2000 eftersom det i området finns en art som finns med i art- och habitatdirektivet.
Området består av ön Stora Hepokari i Haparanda skärgård. Området hyser mycket rik förekomst av strandviva.

Toppbilde: Paljas som ligger intill Hepokari.