Bjuröklubb i Skellefteå

Namnet Bjuröklubb är idag känt inte minst genom väderleksrapporterna. Men Bjuröklubbs historia går långt tillbaka i tiden. Redan under bronsåldern, när havsnivån låg cirka 30 meter över dagens, fanns tillfälliga bosättningar här.

Bjuröklubb  i Skellefteå

Gästhamnen i Bjuröklubb

Se egen sida under Båtliv / Hamnar i Skellefteå:

https://bottenviken.se/bjuroklubb-skelleftea

GPS-koordinater (lat, lon):
64.480653, 21.574917 (Fyren)

Under 1200-talet var Bjuröklubb en hamn för den bottniska sjöfarten. År 1519 förvånades den katolske prästen Olaus Magnus av naturens infall vid Bjuröklubb. Det kan man läsa om i hans ”Historia om de nordiska folken” där han berättade sitt besök vid Bjuröklubb: I Västerbotten mot yttersta Norden finns en klippa ute i hafvet af folket kallad Bjuraklubben, hvars högt uppskjutande hjässa ter sig för aflägsna seglare såsom bestående af tre spetsar med utseende af en krona. När ett ogenomträngligt mörker till följd af hopade moln utbredt sig öfver trakten, är det bergets underbara krön, skådadt midt ibland böljorna, efter vad jag sjelf erfarit år 1519, som räddar de vilsedrifna sjöfarande.”

År 1859 byggdes den fyr som lyser än idag. Man kan enkelt ta sig upp till fyren, som ligger 50 m över havsytan, via en tillgänglighetsanpassad ramp.

Väl uppe vid fyren får man en vidsträckt utsikt över Bottenviken.

1976 bildades Bjuröklubbs naturreserva och antalet sevärdheter inom området är stort. Få platser längs Norrlandskusten har så många lämningar efter fiske och säljakt. Dateringar visar att de är från omkring 500-talet fram till 1800-talet. Många av dem kan ses efter den arkeologstig som går längs klipphällar och klapperstensfält.

Café och boende

I den gamla fyrmästarbostaden finns ett populärt sommaröppet café. Den som vill övernatta kan hyra fyren för boende under sommarhalvåret.
Den ideella föreningen Arena Bjuröklubb driver verksamheten.

Förutom kultur- och naturtillgångar finns på Bjuröklubb gästhamn med fiskförsäljning, café och vandrarhem.

Anläggningen på Bjuröklubb har en god tillgänglighet. Man kan komma till Bjuröklubb med bil. Sväng av E4:an utanför Lövånger och följ skyltning till Bjuröklubb via Uttersjöbäcken. Naturreservatet ligger cirka 20 kilometer från E4:an. Området har gott med parkeringsplatser som ligger nära båthamnen. Observera att man får inte köra helt upp till fyren.
För mer information om tillgänglighet på platsen, vänligen kontakta Arena Bjuröklubb eller Skellefteå Turistcenter:

www.bjuroklubb.se
Telefon: 072-204 21 00