Naturreservat

bg
Naturreservat i Bottenviken

Naturreservat i Bottenviken

I Sverige och i många andra länder är naturreservat ett av de vanligaste sätten...

bg
Bergöfjärden i Luleå skärgård

Bergöfjärden i Luleå skärgård

Naturreservatet Bergöfjärden består av sex mindre öar i Bergöfjärdens yttre del....

bg
Bockön i Luleå skärgård

Bockön i Luleå skärgård

Bockön är ett populärt utflyktsmål på sommaren med sina fina sandstränder och skogar.

bg
Brändöskär naturreservat i Luleå skärgård

Brändöskär naturreservat i Luleå skärgård

Brändöskär är ett kommunalt naturreservat som omfattar Brändöskär och Haraskär (Klubben)....

bg
Naturreservatet Båtöfjärden i Luleå skärgård

Naturreservatet Båtöfjärden i Luleå skärgård

Naturreservatet Bergöfjärden består av sex mindre öar i Bergöfjärdens yttre del....

bg
Stenåkern på Sandön i Luleå skärgård

Stenåkern på Sandön i Luleå skärgård

Stenåkern ligger på Sandön i Luleå skärgård. Området börjar i norr vid Lappmyrberget....

bg
Naturreservatet Degeröholmen i Luleå skärgård

Naturreservatet Degeröholmen i Luleå skärgård

Naturreservatet Degeröholmen utgörs av den sydligaste delen av Degerön, i Luleå...

bg
Furuholmen naturreservat i Luleå skärgård

Furuholmen naturreservat i Luleå skärgård

Furuholmen är en liten, låglänt moränö med ett rikt fågelliv där fiskmås, tärnor,...

bg
Germandön i Luleå skärgård

Germandön i Luleå skärgård

Germandön är en av de större öarna i Luleå skärgård. Naturreservatet på ön består...

bg
Harufjärden i Luleå skärgård

Harufjärden i Luleå skärgård

I naturreservatet finns 13 små öar och ett antal smågrund. De största öarna är Båtöharun...

bg
Hästholmen i Luleå skärgård

Hästholmen i Luleå skärgård

Hästholmen är en flack och långsmal halvö som i södra delen sitter ihop med Svartholmen...

bg
Naturreservatet Kluntarna i Luleå skärgård

Naturreservatet Kluntarna i Luleå skärgård

Naturreservatet Kluntarna är ett omtyckt utflyktsmål i Luleå skärgård. Hit går turbåtar...

bg
Kunoöhällan naturreservat i Luleå skärgård

Kunoöhällan naturreservat i Luleå skärgård

Kunoöhällan ligger i södra Luleå skärgård. Långt ut i havsbandet finner fåglarna...

bg
Lappön i Luleå skärgård

Lappön i Luleå skärgård

I Lappöns urskogsliknande blandskogar finns många skyddsvärda arter, bland annat...

bg
Likskäret naturreservat i Luleå skärgård

Likskäret naturreservat i Luleå skärgård

Reservatet omfattar en stor del av ön Likskäret i Luleå inre skärgård. Den vackra...

Långöhällorna i Luleå skärgård

Långöhällorna i Luleå skärgård

Fyra blockrika och låglänta skär omgivna av grunda vatten. Skären anses vara en...

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

UA-11090679-2