Bensbyn småbåtshamn i Luleå

Småbåtshamnen i Bensbyn har ca 77 båtplatser. Pir och flytbrygga. Småbåthamnen erbjuder både sjösättningsramp och eluttag för sina medlemmar.

Bensbyn småbåtshamn i Luleå
Bensbyn småbåtshamn i Luleå

Hamnen i Bensbyn

Förtöjning: Flytbrygga, Y-bom
Hamndjup: 
Hamnplatser: 77
Hamnservice: Sjösättningsramp, båtuppläggningsplatser, el.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.643044, 22.25961

Bensbyn Hamnförening
Ordförande  Jens Åström
Telefon: 070-278 55 71

Sjösättningsrampen i Bensbyn.
Hamnföreningen har också båtuppläggningsplatser för vinterförvaring.

Bensbyn

- ligger ca 8 km nordväst om centrum. I Bensbyn bor ca 640 invånare(1998 års siffror). Namnet Bensbyn eller "Bensabyn" som byn kallades för tros komma av namnet Bengt, som kommer av det kristna namnet Benedictus och betyder välsignad. År 1509 bodde det 70 personer i byn. De flesta försörjde sig på jordbruk och fiske. Idag finns 84 näringsidkare i byn(1998). På 1800-talet fanns både smed och snickare i byn. Byn har även haft ärkebiskopar som härstammar från byn: Eric Benzelius som först utbildade sig till lärare. Han predikade redan som barn och stod då på den sten som idag kallas "Biskopshällan" och är belägen centralt i byn. Hans 3 söner Eric d.y., Jakob och Henrik blev också biskopar.

Källa: Luleå Kommun.