Brändöskär i Luleå skärgård

Brändöskär i Luleå skärgård
Brändöskär i Luleå skärgård

Gästhamnen på Brändöskär

Förtöjning: Flytbrygga
Hamndjup: 2,5 - 4 m.
Hamnplatser: 15 gästplatser (natthamn)
Hamnservice: Grillplats, toalett, sophantering, bastur, vatten, uthyrningsstuga, turbåt.
Gästhamnsavgift: 100 kronor per dygn. Swisha till: 123-0190413 vid angöring och märk betalningen med båtens namn och ö.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.526869, 22.79868

Övrigt: Gammalt fiskeläge, skärgårdskapell från 1774, badvik, strövstigar, turbåt.
Luleå kommun har 5 uthyrningsstugor på Brändöskär. Turbåten M/S Symfoni anlöper Brändöskär under sommaren. Turlista hittar du under vår starsida. Labyrint på Uddskärs sydostudde, cirka 150 meter in i skogen. Se också "Vandringsleder på Brändöskär".

Hamnservice Brändöskär i Luleå skärgård

Brändöskär

Brändöskär ligger vackert längst ut i havsbandet, ca 24 nm från Södra Hamn i Luleå. Den är mycket utsatt för väder och vind. Kanske just därför är det ön som mest har karaktären av genuin skärgårdsmiljö. Brändöskär har fått sitt namn av att det tidigt var fiskeläge för Norrbrändöns, fastlandsbrändöns, befolkning. Brändöskär/Uddskär var förr Luleå skärgårds största fiskeläge och bestod år 1820 av cirka 30 båtlag.

Kapellet från 1774 är väl värt ett besök, även stenlabyrinten på Uddskäret. Brändöskär består till största delen av klippor, svallad morän, sten och sand. Det utsatta läget påverkar växt- och djurlivet.

Angöring av fiskelägret kan ske från två håll, från ost och syd mellan Brändöskär och Hällgrundet. Följ prickarna noga. Inne i viken kan du lägga till vid den 35 meter långa allmänna bryggan med 15 gästplatser. Hamnen har ett djup på 2,5 – 4 meter. Lägg inte till vid sjöbodarna i viken som är privata. Nära hamnen finns sopstation, toaletter, bastu och vatten. På bastu väggen finns en lista för bokning av tider.

Hamnen i Brändöskär

Ön är i sin yttre del höglänt och består av rundslipade klippor. Fiskeläget ligger i en skyddad vik. Vid hårt väder kan det vara svårt att både gå in och ut ur viken, speciellt vid sydvästlig vind.

Sevärt: Kapellet, bergarten haparandamonzonit på klipphällarna mot havet, miljön i allmänhet. Ola Taube, en konstnär från Luleå bor under sommaren på Uddskär, en del av Brändöskär, och har utställning i sin ateljé. Musikaliska akvareller med havsmotiv väntar den som gör ett besök.

Brändöskär

Turbåt
För att komma till Brändöskär kan man sommartid åka med M/S Symfoni. Vintertid kan man köra snöskoter på märkta leder från Hindersön eller åka skidor.

Kristusstatyen på Hällgrundet

Kristusstatyn på Hällgrundet
Konstnären Erik Marklund uppförde i 1957 Kristusstatyn på Hällgrundet. I vissa ljusförhållanden syns statyn långt ut till havs som en vit angöringsfyr yill Brändöskär.

Brändöskär naturreservat i Luleå skärgård
Brändöskär är ett kommunalt naturreservat som omfattar Brändöskär och Haraskär (Klubben). Till reservatet hör även ön Hällgrundet och halvön Persögrundet. Läs mer om naturreservat-»

Film från Brändöskär

Film från Brändöskär.