Bryggföreningen Ankarskatan i Piteå

Ankarskatan ligger nära centrala Piteå. Hamnområdet förvaltas av Bryggföreningen Ankarskatan. Föreningen har ca 30 båtplatser.

Bryggföreningen Ankarskatan i Piteå
Bryggföreningen Ankarskatan i Piteå

Hamnen i Ankarskatan

Förtöjning: Flytbrygga, Y-bom
Hamndjup: 0,5-1 m.
Hamnplatser: 30
Hamnservice
GPS-koordinater (lat, lon):
65.338018, 21.48252

Hyreskostnad 500 kr/sommar.

Kontaktperson
Kassör Leif Öhman
Telefon 0911-21 13 91, 070-622 19 80

Ankarskatan i Piteå

Nordväst om Fårösundet ligger Ankarskatan och bostadsområdet Ankargrund. I början av 90-talet byggdes här villor och hyreshus. Längs stranden anlades en cykel- och gångväg, vilken anslöts till cykelvägen Djupviken-Norrstrand. I dag kan man cykla eller promenera ända från stadskärnan till den yttersta delen av Ankargrund. En fin badplats har också iordningställts vid hyreshusområdet.

Som ett sätt att knyta an till Ankarskatans tidigare roll som plats för hamn och skeppsbyggeri har pitekonstnären Sture Berglunds skulptur efter form av skeppsmasten från galeasen "Idogheten" placerats vid badplatsen. Norr om badplatsen finner man lämningar av den kaj, som var utgångspunkt för det sjöflyg som under flera årtionden bedrevs här.