Testa dina kunskaper med våra Quiz!

Här kan du kolla hur uppdaterad du är på Bottenvikens skärgårdar. Vi har också frågor kring förarintyget för fritidsbåt, VHF, kustskepparintyget, om båtar, vädret och sjövett!

Testa dina kunskaper med våra Quiz!

Har du kunskapen som krävs för förarintyg, kustskepparintyg eller VHF?
Här kan du testa dina kunskaper eller bara slå ihjäl några minuter på några av Bottenviken.se:s Quizar som tidsfördriv. Det bästa av allt, du kan göra det hur många gånger som helst, ända tills du får alla rätt! Flera Quizar kommer inom kort.

Våra Quiz:

Quiz: Hur bra koll har du på Bottenvikens skärgård?

Bottenvikens skärgårdar ligger i den kust som sträcker sig från den västerbottniska gränsen i söder till den finska i nordost. En vacker skärgård med mer än 4000 öar. Men vad kan du om denna skärgård?

Quiz: Hur bra koll har du på Haparanda skärgård?

Den här är gränslandets skärgård. Riktigt tydligt blev det efter kriget mellan Sverige och Ryssland när gränsen mellan länderna drogs i vattnet mellan de båda öarna Kataja och Inakari. Kataja är det finska namnet på enbuske, och Inakari syftar antagligen på det finska namnet Kari som betyder grund. Men vad vet du om Haparanda skärgård?

Quiz: Hur bra koll har du på Kalix skärgård?

Kalix skärgård ligger i Bottenvikens innersta hörn och är spännande med sin blandning av klippöar och låglänta sandstränder. Men hur mycket koll har du på skärgården?

Quiz: Hur bra koll har du på Luleå skärgård

Luleå skärgård är en del av den kust som sträcker sig från den västerbottniska gränsen i söder till den finska i nordost. Luleå skärgård tillhör en av de vackraste i landet och som också kan erbjuda ett rikt och annorlunda växt- och fågelliv. Men vad kan du om vår skärgård?

Quiz: Hur bra koll har du på Piteå skärgård

Piteå skärgård består av 550 öar, holmar och skär som tillsammans bjuder på en specifik flora, genuina kulturmiljöer, bra badmöjligheter och många fornlämningar. Hur mycket koll har du på skärgården?

Quiz: Hur bra koll har du på Skellefteå kusten?

Skellefteå är en stor kommun, med en lång kust mot Bottenviken. Dessutom finns fler öar, holmar och skär än de flesta ortsbor känner till, 695 totalt. 200 av dom är namngivna öar. Här finns raststugor, bastu, bryggor, toaletter mm. Men hur mycket koll har du på Skellefteå kusten?

Quiz: Bötesbelopp. Har du koll på vad det kostar vid brott mot sjövägsreglerna? 

Att köra för fort där det är hastighetsbegränsning kan bli kostsamt. Har du koll på vad det kostar vid brott mot sjövägsreglerna? Testa dina kunskaper i vårt quiz!

Quiz: Båtmärken. Hur väl kan du dina båtmärken?

Hur väl kan du dina båtmärken? Vilket båtmärke letar vi efter? Vi har samlat 20 olika logotyper till ett lika stort antal båtar. Kan du båtmärken? Testa dig i denna quizen!

Quiz: Vad kan du om båtar?

Vad kan du om båtar - testa dina båtkunskaper i Bottenvikens.se:s BåtQuiz

Quiz: Hur bra koll har du på vädret?

Vad kan du om vädret? Alla talar vi väl någon gång om vädret när det ska kallpratas. Men hur mycket vet du egentligen när det kommer till kritan? Här kan du testa dina kunskaper om väder och vind!

Quiz: Skulle du klara av kunskapskraven för förarintyget för fritidsbåt?

Skulle du klara av kunskapskraven för förarintyget för fritidsbåt? Prova Bottenviken.se:s FörarintygQuiz och testa dina kunskaper. Quizet är också bra övning om du har planer om att ta förarintyget. Frågorna är inte hämtat från något prov, men de liknar de frågor som kan dyka upp. Se Quizet som en fingervisning om hur god kunskap du har.

Quiz: Skulle du klara av kunskapskraven för kustskepparintyget?

Skulle du klara av kunskapskraven för kustskepparintyget? Här kan du testa dina kunskaper. Quizet är också bra övning inför ett eventuellt prov. Frågorna är inte hämtat från något prov, men de liknar de frågor som kan dyka upp. Se Quizet som en fingervisning om hur god kunskap du har. För att få framföra en båt som är större än 12 x 4 meter krävs att du har tagit Kustskepparintyget.

Quiz: Skulle du klara av kunskapskraven för  VHF-intyget?

Skulle du klara av kunskapskraven för VHF-intyget? Här kan du testa dina kunskaper. Quizet är också bra övning inför ett eventuellt prov. Frågorna är inte hämtat från något prov, men de liknar de frågor som kan dyka upp. Se Quizet som en fingervisning om hur god kunskap du har.