6 handfasta tips inför sjösättningen

Har du fått båten i sjön ännu? Hur mår båtmotorn? Här bjuder vi på 6 handfasta tips för en smidig och säker start på båtsäsongen.

6 handfasta tips inför sjösättningen
Olsson Parts bjuder på 6 handfasta tips för en smidig och säker start på båtsäsongen.

1. Kontrollera anoderna innan sjösättning
Se över motorns anoder och byt ut dem vid behov för att säkerställa ett så effektivt korrosionsskydd som möjligt. Anoder finns i mängder olika varianter, se till att du får rätt till just din motor. Är du osäker på vilken sort du ska ha eller var anoderna sitter på din specifika motor? Konsultera användarhandboken eller kontakta en professionell mekaniker.

2. Se över motorns gummidetaljer och byt vid behov

  • Kontrollera så att impellern är hel. Att köra med en sprucken eller sliten impeller kan leda till överhettning av motorn som i sin tur kan orsaka allvarliga skador på motorn.
  • Inspektera motorns bälgar så att de är flexibla och följsamma och inte lämnar öppningar där vatten kan tränga in.
  • Kontrollera motorns samtliga remmar och se efter tecken på slitage så som sprickor, urflisning eller glansiga ytor. En brusten eller sliten rem kan orsaka allvarliga motorproblem.


3. Kontrollera remspänningen
Kontrollera att remspänningen är korrekt och att det inte finns någon onormal ljud från remmarna eller remhjulen. Släpp lite på remspännaren och snurra något varv för hand. Lyssna efter hur lagren låter så det inte kärvar. Glöm inte att dra åt spännaren igen. Felaktig spänning kan leda till för tidigt slitage eller driftsstörningar i de system som remmarna driver.


4. Kontrollera alla vätskor
Det är alltid viktigt att kontrollera och sköta om vätskorna i motorn för att den ska fungera bra och hålla länge. Det är särskilt viktigt inför sjösättning. Här är de viktigaste vätskorna att hålla koll på:

Motorolja
Kontrollera nivån och kvaliteten på oljan. Byt motorolja och oljefilter enligt tillverkarens rekommendationer eller åtminstone en gång per säsong; antingen i samband med upptagning eller sjösättning.

Kylvätska (för inombordsmotorer med slutna kylsystem)
Se till att kylvätskenivån är korrekt, att kylvätskan är i gott skick och att det är rent och fritt från blockeringar. Byt ut kylvätskan vid behov.

Drevolja
Kontrollera drevoljans nivå och tillstånd och se efter eventuella läckage, gärna med hjälp av en tryck- och vacuumtestare. Genom att applicera ett lågt undertryck inuti drevet ser du om vatten läcker in i drevet. Genom att istället pumpa upp ett lågt övertryck ser du om drevet läcker ut olja.

Hydraulolja (för hydraulstyrning eller trim-system)
Kontrollera nivån och se till att det inte finns några läckor i systemet. Byt ut eller fyll på hydraulolja enligt behov.

Växelhusolja (för utombordsmotorer)
Titta efter vatteninträngning och metallpartiklar. Byt vid behov.

Bränsle
Kontrollera hur gammalt och fräscht bränslet är, speciellt om båten inte har använts på ett tag. Kontrollera även tank, ledningar och filter och leta efter eventuella läckor.


5. Batteri

Se till att batteriet är laddat och alla anslutningar är säkra.


6
. Inspektera propellern
Inspektera propellern så den är i gott skick och fungerar effektivt. Titta exempelvis efter slitage runt bladens kanter, sprickor och rost samt kontrollera att propellern är rätt balanserad. En propeller som är i obalans ger vibrationer som kan både påverka båtens prestanda och skada motorn.

Njut av sommaren

Nu hoppas vi att du får en underbar båtsäsong och att både båt och motor fungerar klanderfritt under dina äventyr på vattnet. Glöm inte att ta det lugnt, njut av sommaren och var rädd om dig!