Jopikgården på Hindersön i Luleå skärgård

Jopikgården är stängt och Luleå kommun kommer att sälja Jopikgården under 2024.

Jopikgården på Hindersön i Luleå skärgård

Läs mer under: https://www.lulea.se/samhalle--utveckling/mark-och-exploatering/fastighetsforsaljning/jopikgarden.html