Antnäs-Börstskär i Luleå skärgård

Antnäs-Börstskär ligger i den södra delen av skärgården, på gränsen mot det yttersta havsbandet.

Antnäs-Börstskär i Luleå skärgård
Antnäs-Börstskär i Luleå skärgård

Gästhamnen på Antnäs-Börstskär

Förtöjning: Betongbrygga
Hamndjup: 2 m.
Hamnplatser: 12 gästplatser.
Hamnservice: Grillplats, toalett, bastu, raststuga, vandringsleder och badvik.
Gästhamnsavgift: 100 kronor per dygn. Swisha till: 123-0190413 vid angöring och märk betalningen med båtens namn och ö.
GPS-koordinater (lat, lon):

Man förtöjer bäst vid stenhällorna i norra delen av viken. Här finns bra djup ända fram till stranden, flytbrygga med plats för tio båtar.

Antnäs-Börstskär i Luleå skärgård

Antnäs-Börstskär

Här finns en av skärgårdens bästa naturhamnar, man ligger skyddad för alla vindar utom den från nordväst. De flesta stugor som finns på ön är belagna på de västra delarna av Norrskäret och grepen.

Den södra delen av ön är höglänt och skogsbevuxen och har en prägel av ytterskärgård. De norra delarna liknar däremot skärgårdens innersta öar. Det vanligaste är att angöra i Norrviken, den östra sidan har bra djup ända in till stenhällan. Kommer man från söder finns det en hemgjord enslinje som fungerar bra och som gör att man vid nordlig gång går fri från 3-metersgrundet "Lasset".

Antnäs-Börstskär i Luleå skärgård

I sundet mellan Antnäs-Börstskär och Germandön finns en fin strand med mossbevuxen sand och gles tallskog. Här är det djupt ända mot land, man kan lägga till med mindre båtar.

Västra viken är det mest besökta området, Man förtöjer bäst vid hällorna i norra delen av viken. Här finns flytbrygga med plats för 10 båtar, bastu, toalett, omklädningsrum och två grillplatser och inte minst en sandbotten för alla badglada.