Nu börjar designarbetet med nya generationens isbrytare

Det finska designföretaget Aker Artic Technology får uppdraget från Sjöfartsverket och finska Trafikledsverket att designa nästa generations isbrytare. De nya isbrytarna ska klara att bryta en bredare isränna, vara billiga i drift och underhåll och klara en övergång till fossilfritt bränsle senast 2030.

Nu börjar designarbetet med nya generationens isbrytare

- Isbrytarna är viktiga för Sverige och Finland. Utan isbrytare skulle norrlandshamnarna tvingas hålla stängt upp till 130 dagar om året, säger Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket.

Idag finns fem aktiva isbrytare i Sverige och nio i Finland. Isbrytarflottan är åldrad och i stort behov av förnyelse. Fartygen som kräver assistens blir samtidigt allt större och kräver bredare isrännor för att komma fram. Framtidens isbrytare ska klara att bryta en 32 meter bred ränna mot dagens 24 meter.

Designprojektet är värt 3-4 miljoner euro och arbetet kommer att vara klart i slutet av 2021. Arbetet inleds med utvärdering av alternativa isbrytarkoncept. Det är inte självklart att framtidens isbrytare ska fungera på samma sätt som dagens.

- De nya fartygen kommer att representera en helt ny generation. Eftersom de operativa kraven och miljöförhållandena förändras i Bottenviken kommer vi att arbeta nära de finska och svenska operatörerna för att gemensamt utveckla en lösning som ska hålla över ett halvt sekel. Detta är den mest utmanande designuppgift vi som företag har mött, säger Reko-Antti Suojanen, VD för Aker Arctic.

Ett koncept ska presenteras redan till våren och då finns även en kostnadsberäkning för att bygga de nya isbrytarna. I dagsläget är uppskattningen runt två miljarder styck beroende på hur många som byggs samtidigt.

- Det blir billigast i längden att ersätta alla tre isbrytare från 1970-talet i den så kallade Atleklassen samtidigt. Vi har föreslagit att detta ska finansieras via den nationella planen för infrastruktur, och förutsättningarna för detta har vi en nära dialog med regeringen om. En utmaning blir att hitta en fossilfri lösning, säger Katarina Norén, generaldirektör Sjöfartsverket.

Sjöfartsverkets isbrytare är Oden, Atle, Ymer, Frej som opererar från Luleå och Ale på Vänern.

Signering av kontraktet sker i morgon tisdag.