Vargön naturreservat i Piteå skärgård

Öns nordvästra udde, Koskäret är ett omtyckt utflyktsmål med sina flacka sandstränder och vackra utsikt.

Vargön naturreservat i Piteå skärgård

Fakta:

  • Bildat år: 2007
  • Storlek: 15 kvadratkilometer
  • Förvaltare: Länsstyrelsen, skötselavtal med Piteå kommun
  • Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit:

Reservatet ligger cirka 1 mil öster om centrala Piteå. Det behövs båt för att ta sig dit ut.

Föreskrifter:

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld på anvisad plats
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter efter skoterled på väl snötäckt mark. Stugägare får även köra närmaste väg från strand till egen stuga.
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!