Så lång är en fot i meter

Fot är fortfarande den vanligaste måttenheten för att ange längd på båtar. Men hur lång är egentligen en båt på till exempel 30 fot i meter?

Så lång är en fot i meter

 En svensk fot på land var på 1800-talet 0,2969 m, medan en engelsk fot till sjöss var 0,3043 m. Sedan 1950-talet är en så kallad engelsk fot fastställd ("international foot") och definierad som exakt 0,3048 meter. 

Engelsk fot är fortfarande den vanligaste måttenheten för att ange längd på båtar idag. En båt på 32 fot är alltså 9,8 meter och en båt på 40 fot är 12,2 meter lång.

Det kan vara praktisk och veta hur lång och bred båten är i meter. Till exempel när man skal transportera båten eller beställa båtplats.

Om fritidsbåten blir stor

Den som är befälhavare på (kör, framför) ett fritidsfartyg med en längd som överstiger 12 meter och en bredd som överstiger 4 meter ska ha skepparexamen, kustskepparexamen eller högre nautisk kompetens.

Fritidsfartyg med en längd över 24 meter eller mer ska ha fartcertifikat som bevis om att fartyget vid tillsyn har befunnits sjövärdigt. Transportstyrelsen utför tillsyn och utfärdar fartcertifikat.

Läs också Vad är en knop i km/h?-»