Sälholmen i Kalix

I Storön finns tre småbåtshamnar, Sälholmens småbåtshamn, Framigårdsudden och Storö bys fiskehamn. Hamnen i Sälholmen ligger i Kallviken och har ca 16 båtplatser.

Sälholmen i Kalix
Sälholmen i Kalix

Hamnen i Sälholmen

Förtöjning: Naturhamn
Hamndjup: 
Hamnplatser: 16
Hamnservice: El på bryggan och sopsortering.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.744798, 23.072

Lediga båtplatser:
Kontakta Christer Johansson,
Telefon 0923-291 93.

I skriftliga källor nämns Storön första gången i bågaskattelängden från 1539. Då var Storön ingen egen enhet utan en del av Ryssbält. Först 1547 räknas Storön som egen by. Karta från 1647 visar att gårdarna låg samlade på Framigårdsudden med de oregelbundna åkrarna runt om. Sjöbodar fanns dels vid hamnen i Uddviken (Storö bys fiskehamn) och på nordvästra stranden av Framigårdsudden.