Vuono fiskehamn i Haparanda

Vuono Fiskehamnsförening driver båthamnen som består av 3 bryggor, Norrabryggan, Mellanbryggan och Södrabryggan. Från Vuono småbåtshamn tar du dig snabbt och lätt ut i Viikinlahti i Haparanda skärgård. Närmaste grannar är Juopaala (0,8nm). Viikinlahti är en mycket grund vik och farleden till hamnen är muddrat.

Vuono fiskehamn i Haparanda
Vuono fiskehamn i Haparanda

Hamnen i Vuono

Förtöjning: Flytbrygga, Y-bom
Hamndjup: 
Hamnplatser: 56
Hamnservice: Sjösättningsramp
GPS-koordinater (lat, lon):
65.817763, 24.050928

Hamnkapten:
Åke Johansson
070-270 19 48 

Sekreterare:
Lisbeth Pantzare
Mobil 070-314 83 17

Fiskehamnsföreningens hemsida: https://sites.google.com/site/vuonofiskehamn/

Sjösättningsrampen i hamnen.

Hemsida: sites.google.com/site/vuonofiskehamn/
E-post: vuonohamnen@gmail.com

Vuono Fiskehamn

Olle Hederyd i Vuono har forskat mycket om byn och hamnens historia och han skriver att Leppikarihamnen har haft anknytning till lokal sjöfart med mindre båtar ända sedan början av 
1700-talet. 

På den tiden byggde man också mindre båtar för fiskare här, och hamnen nyttjades framför allt av fiskare. Med den tidens vattenstånd kunde de ha sina fasta laxfisken betydligt närmare fastlandet än idag. 

Leppikarihamnen förblev småbåtshamn för byfolket och har använts ända in i våra dagar. Landhöjningen och förslamningen av Vuonoviken försämrade förutsättningarna för båtägarna och fiskarna. Dessa tog initiativet till en hamnförening.

Vuono fiskehamnförening

Hamnföreningen grundades formellt den 23 augusti 1979 och ett 40-tal båtägare blev medlemmar. Alla insåg att det krävdes stora insatser för att åstadkomma en ordentlig inseglingsränna och tillräckligt djup hamnbassäng.   

Vuono by

Vuono är en by som ligger ca 5 km utanför centralorten. Ortnamnet är av samiskt ursprung och betyder havsvik.

Vuono är en liten småbrukarby från medeltiden som hade fisket som binäring. I dag är Vuono en attraktiv by där barnfamiljerna ökar och småföretag börjar etablera sig mer och mer. Byn ligger 5 km från Haparanda och vid kusten finns en liten småbåtshamn med plats för 56 båtar.