Färre stölder av båtmotorer under 2021

Under 2021 polisanmäldes 1530 båtmotorstölder i Sverige. Det är en minskning med 12 % jämfört med samma period 2020. Stölderna minskade i alla polisregioner. Det visar den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet.

Färre stölder av båtmotorer under 2021

Under 2021 polisanmäldes 1530 båtmotorstölder i Sverige vilket kan jämföras med samma period 2020 då 1733 båtmotorstölder polisanmäldes. Det är en minskning med 12 procent.

- Det är glädjande att vi kan se en nedgång av antalet stölder av båtmotorer. Nedgången kan vi se sedan 2018 då det stals 2510 båtmotorer i Sverige, vilket är ca 7 båtmotorer per dag. Under 2021 är vi nere på ungefär 4 stulna båtmotorer per dag, vilket är rätt väg men ändå för många, säger utredare Viktor Eklöf på Larmtjänst.

Diagrammet visar antalet polisanmälningar för båtmotorstölder per år.

Minskningen av antalet stölder av båtmotorer under året skulle kunna förklaras som en effekt av pandemin då det blivit svårare att röra sig mellan gränserna och därmed föra ut stöldgods ur landet. Samma trend har man även kunnat se i annan stöldstatistik.

Stor del av stölderna har ägt rum under andra halvåret. Under första halvåret polisanmäldes 606 stulna båtmotorer medan under andra halvåret polisanmäldes 924 stulna båtmotorer.

- Kvartal tre brukar vara den mest stöldutsatta delen på året, men en ytterligare förklaring till antalet stölder under just andra halvåret kan vara att omvärlden öppnat upp mer och mer i kombination med att det finns en global brist på båtmotorer, säger Viktor Eklöf.

Diagrammet visar antalet stölder per månad under 2020 och 2021.

Under året har antalet stölder av båtmotorer minskat i samtliga polisregioner. Polisregion Stockholm är dock mest stöldutsatt.

Diagrammet visar antalet polisanmälda båtmotorstölder under 2021 fördelat på region. 

Under året är det många nyare motorer som blivit stulna, både av större och mindre modeller. Under året har man även noterat att de internationella brottsnätverken har tagit sig tid att tömma båten på all typ av instrumentering, så som plotter, varvräknare, knopmätare och gasreglage.

- Anledningen till detta är troligtvis för att kunna sälja en komplett produkt på den svarta marknaden. Har man möjlighet att inte förvara dyr utrustning i båten bör man undvika det, säger Viktor Eklöf.

Under 2021 har polisen genomfört flera lyckade insatser där man gripit flertalet båtmotortjuvar och även kunnat återlämna sammanlagt 29 båtmotorer bara i Stockholmsområdet.

För att minska risken för båtmotorstöld:

  • Gå med i Båtsamverkan
  • Stöldmärk din båt och båtmotor. Skriv upp skrov- och motornummer
  • Var observant på vilka som rör sig på din båtklubb
  • Använda spårsändare, men kom ihåg att kolla batterierna samt att den är aktiverad!
  • Fyll i båtkortet! Finns på polisen.se och larmtjänst.se