Bli Gasklar inför sommaren!

Våren är på ingång och det är nu dags att förbereda inför den kommande båt-, camping- och grillsäsongen. AGA har i sin informationskampanj Gasklar tagit fram fem konkreta tips på hur man på ett säkert sätt använder gasol till båten, husvagnen och grillen. Kampanjen understryker vikten av att varje år gå igenom sin utrustning inför grillsäsongen.

Bli Gasklar inför sommaren!

Målet med informationskampanjen Gasklar är att minimera risker som är kopplade till gasolgrillning. Kampanjen genomförs för andra året i rad och riktar sig till alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med gasol i hemmet eller i sin fritidsmiljö. Syftet är att vägleda användaren i sin gasolhantering.

– Många glömmer att se över sin gasolutrustning varje år. En vanlig orsak till olyckor är brand i kvarvarande fettrester i grillen, så det är därför mycket viktigt att städa ur grillen innan säsongsstart. Genom att följa vår femstegsprocess med målet att bli just ”Gasklar” får användaren en säker gasolanvändning, säger Magnus Olsson, säkerhetsingenjör på AGA Gas AB och tidigare brandman.

Femstegsprocessen – Så blir du Gasklar inför säsongen:

  1. Låt alltid flaskan stå upp. Hantera och förvara alltid din gasolflaska stående.
  2. Placering av gasolflaskan. Förvara aldrig gasolflaskan under grillen eller på platser där temperaturen kan bli upp mot 65° C, till exempel på inglasade balkonger.
  3. Rätt tryck. Trycket i din gasolflaska varierar med yttertemperaturen och för att gastrycket till gasolutrustningen inte ska bli för högt måste du ansluta en tryckreducering till gasolflaskan. Läs bruksanvisningen för din gasolutrustning så vet du vilket tryck och flöde som behövs.
  4. Gör ett läcktest. Kontrollera slang och anslutningar när du byter flaska. Använd såpvatten eller läcksökningsspray.
  5. Stäng flaskventilen. Stäng alltid flaskventilen när du inte använder utrustningen.