En majoritet vill se obligatoriskt båtkörkort för fritidsbåtar

Med båtsäsongen i antågande har kurser.se genomfört en undersökning om obligatoriskt förarintyg. Undersökningen visar att majoriteten båtintresserade vill se att obligatoriskt förarintyg för fritidsbåtar införs. Mer än hälften av de svarande håller delvis med om att förare utan förarintyg är en fara på sjön.

En majoritet vill se obligatoriskt båtkörkort för fritidsbåtar
Båtpratik med Claes Törnsten efter genomfört kurs i förarintyg.

Stort intresse för obligatoriskt båtkörkort
Kurser.se har genomfört en undersökning bland båtintresserade som visar att 72 procent anser att förarintyg bör vara obligatoriskt för att få framföra fritidsbåtar på sjön. Bland de tillfrågade har 60 procent redan tagit förarintyg och 13 procent planerar att göra det. Att de som redan har ett förarintyg tycker att det bör vara obligatoriskt kommer nog inte som en överraskning, men undersökningen visar även att en stor del av de som inte har förarintyg anser att det bör vara obligatoriskt.

Bakgrund
Debatten om införandet av ett obligatoriskt båtkörkort för fritidsbåtar var stor för ett par år sedan då ett lagförslag som diskuterats under flera år lades ner av dåvarande infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd. Efterfrågan om ett obligatoriskt båtkörkort har däremot ett fortsatt stort stöd av dem som vistas på sjön.

Förarintyget ger viktiga kunskaper
Av de svarande uppger nio av tio att de haft användning av de kunskaper de fått genom förarintygsutbildningen. Kunskaperna som värderas högst är lagar och regler samt säkerhet på sjön. Att känna sig trygg som förare och att kunna öka tryggheten hos sina medpassagerare lyfts också fram som viktiga anledningar till att ta förarintyg.

Förare utan förarintyg - en fara på sjön?
Förra året utförde Sjöräddningssällskapet 900 sjöräddningsinsatser från maj till september. Det gjorde båtsäsongen 2017 till den mest sjöräddningsintensiva på tio år. De vanligaste larmorsakerna var någon form av motor- eller propellerhaveri, grundstötning eller utsatt läge på grund av väder, skriver Sjöfartsverket i ett pressmeddelande. Inget fall av räddningsinsats på grund av vårdslöshet i sjötrafiken tas upp, ändå svarar ungefär 60 procent av undersökningens deltagare att de delvis håller med om att att förare utan förarintyg är en fara på sjön. Vilken typ av fara dessa förare utgör framgår dock inte av svaren. En lika stor andel instämmer delvis i påståendet att de som inte tagit förarintyg följer reglerna för sjötrafikanter.

Om förarintyg för båt
Förarintyget ger dig kunskaper i bland annat navigation, sjösäkerhet och trafikregler till sjöss. Efter utbildning prövas dina kunskaper av en förhörsförrättare som är auktoriserad av NFB, Nämnden för Båtlivsutbildning.