Vad är en knop i km/h?

Det enkla svaret är, knappt det dubbla! På sjön mäter man avstånd i nautiska mil, eller distansminuter. En nautisk mil är 1 852 meter eller 2 Km/h.

Vad är en knop i km/h?

Den ständiga frågan man ställer är hur snabb knop är i km/t  och för att snabbt svara på den frågan har vi gjord en tabell som räknar knop om till km/t från 1 knop upp till 60 knop.

Begreppet knop kommer ursprungligen från det nederländska knoop eller medellågtyska knap som båda betyder ”knut”. Förr gick mätningen av hastigheten till sjöss att man la ut en lina med knopar med jämna mellanrum. Samtidigt mätte man tiden med ett timglas. Antalet knopar som löpt ut när sanden hade runnit ut  visade på detta sätt farten i ”knop”.

Historskt sätt har det funnits olika nautiska mil och därför också olika variationer på knop. Emellertid har vi baserat vår knop uträckning på den internationella nautiska milen vilket man använder vanligtvis nuförtiden utöver hela världen.

Hur långt det är till målet?

Viktigt är att veta hur långt det är till målet och hur lång tid detta tar med en viss fart. På sjön anges farten i knop. 1 knop är lika med 1 nautisk mil (nm) per timme. När man räknar ut tiden det tar, tar man sträckan man skall åka och delar det med farten gånger 60 är lika med tiden. Båtens fart mäter man med en logg eller knopräknare. Man kan också få fram farten i olika navigationssystem med GPS.

Exempel: Om du åker från Ettans båthamn i Luleå och skall ut till Klubbviken. Distansen är 7,2 nm. Du åker i 12 knop:

  • Distans = 7,2nm / 12knop X 60= ca 36 minuter tar det att åka.

Men, vad kostar det att åka båt?
- och hur mycket bränsle drar dom olika båtmotorerna? Tabellen under och i spalten till höger visar bränsleförbrukning för äldre motorer som är vanliga i våra vatten.

Exempel: Åker man med en Kabinbåt på 24 fot som väger 2,6 ton som har en bränsleförbrukning på 2,0 liter per nm kostar det tur/retur Klubbviken 374 kronor med ett bränslepris på 13 kronor.
Exempel: 7,2 nm x 2 = 14,4 nm x 2 liter bränsleförbrukning x 13 kronor = 374 kronor.

  • Båttyp (Båttyp/Vikt) 
  • Motor (Motor)
  • Fart i knop (Fart)
  • Gångtid i min (Tid)
  • Bränsle-förbrukning (L) 
  • Bränsleförbrukning per timme (L/tim)
  • Bränsle-förbrukningper distans (L/M)


(Källa: Drevia, baserat på information från Volvo Penta)